Amarildo Mulić: Najveći izazov kako spriječiti nedozvoljenu i nezakonitu tajkunizaciju NP “Una”

Primarni cilj i permanentna zadaća JP Nacionalnog parka „Una“, prvog nacionalnog parka u Federaciji BiH uspostavljenog 2008. je zaštita i očuvanje svih prirodnih, kulturno-historijskih i drugih vrijednosti koje se nalaze na njegovom području.

 

A u kolikoj mjeri se u tome uspjelo do danas, koje su najveće prijetnje daljnjem opstanku Une, kakva je vizija budućeg razvoja ovog smaragdnog bisera u srcu Evrope, ali i o iznenadnom susretu sa jednim medvjedom u intervjuu za Poslovne novine govori Amarildo Mulić, direktor JP Nacionalni park “Una”.

“Svaki početak je težak i nosi mnoge izazove, a JP Nacionalni park Una operativno je počeo sa radom krajem aprila mjeseca 2011. godine, kada sam izabran za prvog direktora ovog nacionalnog parka. Od tad kreće jedna nesvakidašnja i nevjerovatna priča vezana za uspostavu i razvoj Nacionalnog parka Una i stvaranje novog eko-turističkog proizvoda u vidu prepoznatljive i poželjne destinacije”, kaže Mulić.

 

Možete li opisati te Vaše početke u biznisu i u kakav brend je danas stasao Nacinalni park Una?

 

“Tada nisam imao niti stolicu, računar, a kamoli kancelariju. Bio sam jedni zaposleni u preduzeću. Na području NP Una, čija je ukupna površina 198 km2, nije postojala niti jedna oznaka koja bi informirala posjetioce da se nalaze u nacionalnom parku. Imali smo usvojen Zakon o Nacionalnom parku Una i Statut, registrirano Javno preduzeće, formiran Nadzorni odbor i inicijalna sredstva na žiro računu, osigurana od strane Vlade Federacije BiH, kao osnivača NP Una, putem našeg resornog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koji su nam konstantna i velika podrška u našem radu.

 

Ali, ono što je i najbitnije, imali smo resurs – našu ljepoticu Unu- nebrušeni smaragd o kojem se treba brinuti, održavati ga i ponosno ga pokazivati svijetu. Vjerovao sam u svoju viziju, znanje, energiju i sposobnosti da kroz jedan ispravan proces uspostave i razvoja, NP Una može postati prepoznatljiv brend Bosne i Hercegovine i generator ekonomskog razvoja ovoga dijela države. Nakon 11,5 godina, s ponosom mogu reći da je Nacionalni park Una to i postao.”

 

S obzirom na to da je Vaš posao veoma dinamičan i raznovrstan, vjerovatno ste doživjeli i neke zanimljivosti?

 

“Izdvojiću jednu od njih. Naime, tokom realizacije projekta “Divljina i život zvijeri NP Una” radili smo na izviđanju područja u sjevernom dijelu Parka. Cilj je bio utvrđivanje lokacija na kojima ćemo postavljati zamke za hvatanje medvjeda. Moj saradnik Haris se zadržao duže na jednoj lokaciji, a ja sam se uputio kroz šumu u pravcu parkiranog terenca, koji je bio udaljen od tog mjesta oko 700 metara. Približavajući se vozilu, začuo sam šum s desne strane kako se približava i nakon nekoliko sekundi na razdaljini od 7 do 8 metara ugledao velikog smeđeg medvjeda. Kako sam ja njega ugledao, u isti momenat je ugledao i on mene i od iznenađenja i straha ostali smo obojica ukopani u mjestu nekoliko sekundi. Tada se medo okrenuo nazad u pravcu otkud je i došao, a ja sam počeo trčati u pravcu vozila koje je bilo udaljeno od tog mjesta nekih stotinjak metara. Učinilo mi se da sam za nekih desetak sekundi stigao do vozila i u trku uskočio u isto. Prepričavajući poslije taj događaj, govorio sam kroz šalu da sam možda tada istrčao i svjetski rekord na 100 metara.”

 

Kakva su Vaša iskustva sa aspekta menadžera, odnosno direktora NP Una?

 

“Veliki izazov za mene i kompletan menadžment bio je da kroz proces upravljanja moramo kreirati i voditi računa o balansu između ekonomske valorizacije područja Nacionalnog parka i zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti koje su definirane u tom području. Na osnovu dosadašnjeg iskustva i ostvarenih rezultata u svim segmentima poslovanja, mogu reći da NP Una uspješno ispunjava ove zadaće, kao i sve druge obaveze što je rezultiralo da smo sve više prepoznati kao destinacija koju vrijedi i treba posjetiti, ali i kao pouzdan i ozbiljan poslovni partner.”

 

Zbog čega Vas klijenti smatraju pouzdanim partnerom?

 

“Poslovni partneri i klijenti naše preduzeće smatraju pouzdanom upravo iz razloga što izvršavamo svoje obaveze, bilo koje vrste, u ugovorenom roku i u okviru odredbi Zakona o financijskom poslovanju u FBiH. Za mene osobno, pored prethodno kazanog, biti pouzdan znači domaćinski se odnositi i biti odgovoran prema javnim sredstvima i resursima kojim upravljamo, a steći certifikat bonitetne pouzdanosti predstavlja potvrdu dobrog i uspješnog poslovanja i referencu više kako za kompaniju tako i za mene kao menadžera.”

 

Da li ste nekada morali potisnuti interes kompanije da bi izašli u susret klijentima?

 

“Uvijek, ukoliko to potrebe i mogućnosti dozvoljavaju, u poslovnim dogovorima nastojim uraditi kompromis koji će rezultirati obostranim zadovoljstvom. Ali, interesi kompanije nikada ne smiju biti ugroženi i to se nije događalo.

Međutim, znalo se desiti da na naplatnu kućicu Nacionalnog parka dođe grupa studenata kojima je bilo preskupo izdvojiti novac za puni iznos ulaznice za obilazak posjetilačke zone Štrbački buk, a imali su veliku želju da obiđu i sedrene barijere, kaskade i vodopade. Stoga sam donio odluku da tu grupu od osam studenata obradujemo gratis ulaznicama. Studenti su bili neizmjerno zahvalni i oduševljeni, a na proljeće iduće godine, kada NP Una organizira tradicionalne volonterske akcije čišćenja i uređenja područja Parka pod nazivom “Samo malo dobre volje”, ista grupa studenata je došla i nesebično dala svoj doprinos u realizaciji ove akcije u želji da nam zahvale.”

 

 

Otkrijte nam na koji način uspješno vodite preduzeće i koji su Vaši savjeti drugim menadžerima?

 

“Uspješnost vođenja NP Una ogleda se najviše u domaćinskom i odgovornom rukovođenju i upravljanju sredstvima i resursima uz dobre i realne analize i procjene rizika u poslovanju, realnom odabiru poslovnih prioriteta i projekata, konstantnoj i dobroj komunikaciji sa svim interesnim skupinama i poslovnim partnerima uz konstantno unapređenje poslovnog ambijenta unutar preduzeća, timskom radu, edukaciji i uvažavanju poslovnih partnera, radnih kolega i uposlenika.

Moja poruka za uspjeh za sve menadžere bila bi: Posvećenost; Odgovornost; Pravednost; Usavršavanje; Timski rad = Poslovni uspjeh kompanije i uspjeh menadžera osobno.”

 

Što je bilo ključno za stabilnost NP Una u vrijeme pandemije COVID-19?

 

“U prvoj godini pandemije postavili smo sebi dva osnovna zadatka. Prvi zadatak je bio da obavljamo, bez bilo kakvih zastoja, svoju osnovnu djelatnost koja se odnosi na poslove vezane za zaštitu i očuvanje prirodnih i svih drugih vrijednosti provodeći kontinuirano nadzor, kontrolu, monitoring svih prirodnih i drugih pojava i procesa unutar zaštićenog područja. Drugi naš cilj je bio da preduzeće ostane likvidno, solventno i pouzdano. U tome smo i uspjeli uz angažman svih uposlenih u NP “Una”, a uz neprocjenjivu podršku od strane našeg osnivača Vlade FBiH i resornog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.”

 

Koje su najveće prepreke i izazovi s kojima se danas susrećete u poslovanju?

 

“Najveće poteškoće u poslovanju s kojima se susrećemo danas su vezane za našu permanentnu zadaću i misiju, a to su naša nastojanja da na najbolji i najefikasniji način zaštitimo i očuvamo sve prirodne i druge vrijednosti u području Nacionalnog parka, a posebno rijeku Unu i njene pritoke. Pri tome, imamo vidljiv i očigledan problem, koji se ogleda u izostanku podrške od strane nadležnih institucija i inspekcijskih službi na lokalnom nivou. U narednom desetljeću najveća prijetnja i izazov bit će kako spriječiti bespravnu devastaciju prirode, odnosno kako spriječiti nedozvoljenu i nezakonitu tajkunizaciju NP Una.”

 

Kakva je Vaša vizija razvoja NP Una u narednih nekoliko godina?

 

“U narednom periodu NP Una će biti sve više prepoznat i tražen na evropskim i svjetskim eko-turističkim tržištima. Nastavit ćemo razvoj ovog zaštićenog područja kroz realizaciju prioritetnih infrastrukturnih i drugih projekata. JP NP Una, kao perjanica turističke ponude ovog dijela BiH, zajedno sa svim drugim institucijama i subjektima, bit će nosilac razvoja i kreiranja destinacije pod nazivom “Unaland – Zemlja Vodenih Čarolija”. Ova destinacija teritorijalno treba da obuhvati cjelokupan sliv rijeke Une, od njenog izvora u Hrvatskoj pa sve do njenog ušća u rijeku Savu. Dugoročno, moja vizija je da destinacija “Unaland” bude prepoznata na svjetskim turističkim tržištima kao “Antistresna Oaza Evrope”.”