Gradonačelnik Bihaća u posjeti Javnom preduzeću”Vodovod Bihać”

Posjetom Javnom preduzeću Vodovod Bihać gradonačeknik Elvedin Sedić nastavio je inicijane posjete javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać, u cilju detaljnijeg upoznavanja sa stanjem, aktivnostima, problematikom i planovima za naredni period.

 

Članovi Uprave JP Vodovod iznijeli su presjek stanja po poslovnim jedinicama i u preduzeću generalno.

 

Ovo preduzeće čija je osnovna djelatnost vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda trenutno ima oko 22.000 korisnika koji se snabdijevaju sa 5 izvorišta kroz 465 km vodovodne, odnosno 135 km kanalizacione mreže.

 

Rukovodstvo preduzeća naglasilo je da najveće opterećenje za poslovanje predstavlja konstantno poskupljenje električne energije koja je glavni energent kada je u pitanju funkcionisanje vodovodnih pumpi na izvorištima, dok je s druge strane cijena usluge vodosnabdijevanja u Bihaću jedna od najnižih u BiH.

U cilju ušteda el. energije u prošloj i tekućoj godini izvršena je zamjena 8 vodovodnih pumpi na 5 bihaćkih izvorišta.

Dodatno opterećenje predstavljaju troškovi fukncionisanja Prečistača za prečišćavanje otpadnih voda u Velhovu čije održavanje košta preko 600 hiljada KM godišnje.

 

Dobra vijest za građane Bihaća došla je iz Sarajeva prilikom usvajanja Budžeta FBiH za tekuću godinu kojim su planirana sredstva od 2,8 miliona KM za prečistač pitke vode u Bihaću.

 

“Naša izvorišta imaju dovoljnu izdašnost da se građani Bihaća decenijama ne trebaju brinuti o pitkoj vodi, posebno Klokot koji je jedno od najvećih izvorišta u Evropi. Međutim, troškovi vodosnabdijevanja i veliki gubici na vodovodnoj mreži iziskuju ozbiljniji pristup i konstantna ulaganja u narednim godinama.

Ovim preduzećem proteklih godina i decenija nije se upravljalo strateški i domaćinski, ali u posljednih par godina usvojene su određene metodologije i strategije koje obavezuju Grad i preduzeće u kojem pravcu se ono mora razvijati, kako za razliku od mnogih vodovodnih preduzeća u BiH, ne bi došlo u stanje stečaja, a snabdijevanje građana vodom u pitanje. Nadamo se i da sredstva za prečistač pitke vode planirana u Budžetu FBiH neće ostati samo slovo na papiru, jer ona bi vjerovatno, uz osiguranje određenih preduvjeta, bila dostatna za uvođenje sistema direktne infiltracije pomoću tlačnih filtera na Klokotu”, rekao je Sedić.