Let iz Bihaća za 16 mjeseci? – Vlada FBiH je nedavno usvojila program utroška sredstava za ovaj aerodrom od 19.700.000 KM

Uz Nacionalni park, aerodrom Bihać je strateški projekat USK-a, a ranije najave da bi mogao biti izgrađen za četiri godine koči zakonska regulativa

 

Aerodrom Bihać raspisao je javni poziv za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva nad zemljištem i nekretninama koji su predloženi za eksproprijaciju po planu za izgradnju i proširenje pista i pristupnih puteva za aerodrom u Golubiću.

 

Radi se o više od 60 pojedinačnih katastarskih čestica koje imaju 179 suvlasnika, a sredstva za otkup i eksproprijaciju već su obezbijeđena. Vlada Federacije BiH je nedavno usvojila program utroška sredstava za ovaj aerodrom od 19.700.000 KM. Kako nam je potvrdio direktor Anel Hadžić, dio od pet miliona KM ići će za otkup zemljišta.

 

– Pored eksproprijacije, do kraja godine, koliko nam dinamika poslova oko dobijanja dozvole bude dopuštala, uradili bismo i jedan dio poletne piste od tog novca, ističe direktor Hadžić.

 

Što se tiče roka, on se može izgraditi za 16 mjeseci kada je sve za to spremno, od dokumentacije i finansija. Najviše energije i vremena trošimo na projektnu dokumentaciju i pribavljanje potrebnih suglasnosti i dozvola koje zahtijeva jedna ovako složena građevina. Dakle, moraju se još usaglasiti propisi između Kantona i Federacije, a naš JP na to ne može uticati. Takav slučaj je pogotovo kod izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u zračnom saobraćaju, napominje direktor Hadžić.