N.K Jedinstvo-Biha攊ta dalje?

🚫 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥 𝗕𝗔𝗡 – 𝗝𝗘𝗗𝗜𝗡𝗦𝗧𝗩𝗢 𝗕𝗜𝗛𝗔𝗖́

Dana 30.5.2022. godine, #FIFA je izrekla zabranu registracije domaćih i stranih fudbalera, koja je na snazi od ljetnog prelaznog roka sezone 2022/23 za NK Jedinstvo Bihać.

Razlog nametnute sankcije jeste činjenica da pomenuti klub nije izvršio presudu u predmetu fudbalera Josipa Čakića protiv Kluba (FPSD-4403), od 14.4.2022. godine. Zabrana registracije novih fudbalera ostaje na snazi sve dok klub ne izvrši uplatu prema igraču.

Dodajmo i to da je #FIFA obavezala NFSBiH i niže fudbalske organe za sprovođenje ove odluke.