Najviše preletača u A-SDA i POMAK-u

Politička kampanja uvijek iznese na vidjelo i neke detalje i sjećanja na ranija ponašanja kandidata. Jer, puno je onih koji jedno govore, a drugo rade, ili onih koji svake izbore mijenjaju stranke, ‘priču’ i stavove o drugima. Najviše je ‘preletača’ na listama aktualne vladajuće stranke A-sda/ NES, jer su tamo u vrhu liste mjesta našli rekorderi po broju promijenjenih stranačkih dresova na USK, (Agan Bunić, Amir Murić, Ifeta Kadić, Nijaz Kadirić, Ilda Alibegović…). Listu SBiH predvodi još jedan preletač, Nisvet Jusić, koji je u aktualnom mandatu ostao upoznat kao zastupnik koji je najviše nepotizma pokazao zapošljavajući na budžet članove svoje porodice- braću, muža od rodice, bliske prijatelje itd.

Ništa nije bolji ni POMAK s tim što su oni preletače po najviše iz SDP-a smjestili u zadnji dio liste gdje će mnogi i ostati poslije drugog oktobra.Nešto bolju poziciju je dobila Vildana Alibabić koja je napustila Našu stranku je l’ su je bili izostavili s broja jedan.

Stranka demokratske akcije ovaj put je izbjegla preletače ali svakako na istoj ima osobe s kojima je samo popunila listu je l’ mnogima je i to uspjeh.

Koliko preletače možemo ozbiljno shvatiti vi sami zaključite ako je jednom izdao šta ti je garant da neće opet.

Koliko je sam oktobar interesantan još interesantnije će biti poslije oktobra kada na sto krenu ponude.

Pisao:Fikro Bosnić