Pravila korištenja

 

Internet portal uskvijesti.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje tekstualnih, foto, video i audio sadržaja. Svi posjetioci imaju pravo besplatno koristiti sadržaje ukoliko ne krše pravila korištenja.

Korištenjem bilo kojeg dijela portala i svih njegovih dijelova automatski prihvatate sva aktuelna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem web-portala uskvijesti.ba ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Niti jedan dio portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Uskvijesti.ba zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

AUTORSKA PRAVA

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, bez dozvole uskvijesti.ba portala. Autorski sadržaj na portalu zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist uskvijesti.ba portala.

Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Portal “uskvijesti.ba” zadržava pravo da svojim korisnicima povremeno pošalje obavijesti i poruke sponzora.