Asim Kamber izabran za Predsjednika OO SDA Sanskog Mosta

Općinska organizacija SDA Sanskog Mosta održala je Izbornu skupštinu na kojoj su birani organi ove stranke. Predsjednica Izborne komisije Mirela Agić, skupštinskim delegatima je podnijela izvještaj o provedenim izborima u mjesnim ograncima. Upoznala je članove Skupštine i sa činjenicom da su najviše kandidatura za Predsjednika Općinske organizacije dobili Zinajda Hadžić i Asim Kamber. 

Hadžićka je u svome obraćanju delegatima podnijela izvještaj o radu u proteklom periodu te ih obavijestila da odustaje od svoje kandidature. Ističući činjenicu da je ona „dobila dovoljan broj kandidatura“, ali da je njezin protukandidat Kamber dobio više. „Nama u ovim teškim okolnostima napada i pritisaka SDA na svim nivoima treba iskusan i dokazan čovjek na čelu, a Kamber se kao takav nebrojeno puta dokazao, zbog čega vas pozivam da ga svi zajedno podržimo.“

Nakon što je izabran za Predsjednika OO SDA Sanskog Mosta, Kamber je za svoje zamjenike predložio Zinajdu Hadžić i Harisa Halkića. Nakon tačke dnevnog reda pristupilo se izboru 8 kandidata za Izvršni odbor koje po Statutu predlaže novoimenovani Predsjednik.

Od ukupno 26 predloženih kandidata iz mjesnih ogranaka, tajnim glasanjem Skupština je izabrala 8 članova novog Izvršnog odbora. A to su Mustafa Avdagić, Raif Karajković, Zemina Kadirić, Mensur Seferović, Muharem Šupuk, Sejad Seferović, Kemo Korlat i Asim Krkić.

Osim izbora Predsjednika i članova Izvršnog odbora SDA delegati Skupštine su izabrali i 10 delegata za Skupštinu SDA USK-a. A to su: Asim Kamber, Zinajda Hadžić, Admir Mušanović, Zemina Kadirić, Jasmin Kaltak, Haris Islamčević, Suvad Aganović, Mufid Ćehić, Hasib Kumalić i Anel Burnić.