Bećirović – Marfi: SAD neće dozvoliti ugrožavanje mira i nezavisnosti BiH

Razgovarano je o trenutnoj političkoj situaciji i izazovima s kojima se suočava Bosna i
Hercegovina. Dr. Bećirović je rekao da se opasna antidejtonska i antiustavna politika ne
smije ignorisati i da nadležni organi moraju djelovati u skladu s Dejtonskim mirovnim
sporazumom i Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, kao i konačnim odlukama
Ustavnog suda BiH.

Ambasador Marfi je istakao da Sjedinjenje Američke Države neće mirno posmatrati
antidejtonsko djelovanje organa vlasti u entitetu Republika Srpska. Poručio je da su
nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine garantovani
Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također, sagovornici su naglasili da Dejtonski
mirovni sporazum i Ustav BiH ne daju nikakvo pravo na otcjepljenje nijednom entitetu u
Bosni i Hercegovini.

Ambasador SAD-a Majkl Marfi je rekao da će SAD djelovati ukoliko bude pokušaja
razbijanja Bosne i Hercegovine, te da će SAD braniti Dejtonski mirovni sporazum.
Naglasio je da su entiteti RS i FBiH sastavni dijelovi države Bosne i Hercegovine i da ne
postoje izvan države Bosne i Hercegovine. Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH ne
predviđaju nikakvo pravo na secesiju.

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je rekao da je u trenutnim okolnostima
najvažnije zaštititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine i zaustaviti destruktivnu politiku.

Tokom razgovora dr. Bećirović se zahvalio na kontinuiranoj i snažnoj podršci SAD-a
Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Također, rekao je da okolnosti u
našoj zemlji, regiji i Evropi zahtijevaju snažniji angažman SAD-a za ubrzanje
neophodnih reformi.

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović istakao je važnost zajedničkog djelovanja
demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini sa SAD i drugim strateškim partnerima
Bosne i Hercegovine u osiguranju funkcionalne i stabilne Bosne i Hercegovine.

Izvor vijesti: haber.ba