Dalajla Ramulić iz Bihaća treba našu pomoć.

Dragi prijatelji

Još jednom Vam se obraćamo u nadi da će ovaj poziv u pomoć imati Vašu podršku kao i do sada…..

U pitanju je naša Dalajla Ramulić, zdravstveno stanje djevojčice nije u većoj mjeri pogoršano ali nije ni znatno bolje…

Kod pokretanja akcije smo bili svjesni činjenice da je proces liječenja dug ali jednostavno ne možemo ovu porodicu ostaviti da sami prolaze kroz veoma težak period njihovog života.

Umjesto da se raduju sa svojom kćerkom nekim novim izazovima,maturama i haljinama oni su u takvoj situaciji da moraju gledati kako da osiguraju liječenje dostojno čovjeka.

Hvala Bogu pa troškove liječenja pokriva naš zdravstveni sistem ali oni su i dalje izloženi velikim troškovima čestih odlazaka u Sarajevo na terapije pa i redovne te vanredne kontrole.

Posebno prilagođen režim ishrane i razni suplementi da bi se imunitet popravio da se može ići u slijedeći ciklus terapija.

Jedan od najvećih problema je što ni majka a ni otac nisu zaposleni te nemaju redovna primanja i jednostavno ne možemo gledati a da ne učinimo ništa opet uz pomoć svih Vas.

Pokušajmo biti dio ove porodice,pokušajmo da im svojim prilogom olakšamo najveću brigu, pokušajmo preuzeti barem mali dio bremena kojeg nose na svojim plećima.

 

Hvala Vam od srca….