Danas je u StartUp studiju u Bihaću organiziran sastanak predstavnika sportskih grupacija Gradskog sporskog saveza Bihać

Danas je u StartUp studiju u Bihaću organiziran sastanak predstavnika sportskih grupacija Gradskog sporskog saveza Bihać, odnosno Društva pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih škola i škola plivanja sa predstavnicima Gradske uprave i JU za sport, odmor i rekreaciju, a u cilju upoznavanja sa projektom Izgradnje sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog centra Prekounje.

 

Svrha prezentacije projekta predstavnicima ovih sportskih grupacija bila je obavljanje konsultacija i razmjena mišljenja vezano za sam projekat, s obzirom da je izrada glavnog projekta za njegovu izgradnju u finalnoj fazi. Tako su predstavnici društva pedagoga, škola plivanja, te Gradskog sportskog saveza imali priliku dati svoje mišljenje i prijedloge koji će biti proslijeđeni projektantu kako bi se osiguralo da sportski bazen odgovara potrebama naše loaklne zajednice, sportaša i rekreativaca.

Predstavnici sportskih grupacija tom prilikom dali su korisne prijedloge i sugestije, a svi prisutni saglasni su da je ovakav jedan projekat nužan u gradu Bihaću, da se radi o projektu koji je o visokoj fazi pripremljenosti za zealizaciju, te da ono što je predstavljeno kroz projektantsko i urbanističko-tehničko rješenje i zadovaljava propisane standarde sa aspekta sporta, održavanja škola plivanja, tjelesnog odgoja, određenih tamičenja i rekreacije.