Gradonačelnik Elvedin Sedić posjetio JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihać

Gradonačelnik Elvedin Sedić danas je u okviru inicijalnih posjeta javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać posjetio i JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihać.

 

Osnovna djelatnost JP Veterinarska stanica Bihać je veterinarska djelatnost iz oblasti veterinarske medicine u okviru koje prioritetno obavlja zadatke provedbe preventivno-dijagnostičkih procedura kod domaćih životina na području grada, poslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravstva, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te poslove koji se tiču humanog zbrinjavanja napuštenih pasa.Ovo preduzeće sa trinaestak zaposlenika organizovanih u četiri službe samostalno posluje i finansira se isključivo iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu.

 

Kako je istaknuo direktor Veterinarske stanice, u proteklom periodu najveće poteškoće u poslovanju predstavljala je odluka Ministarstva poljoprivrede USK o podjeli terena kojom je smanjeno područje djelovanja te stanice, zbog čega su ranije upravnim sporom pokrenuli proceduru poništenja iste te se nadaju da ove godine neće imati takav slučaj.

 

Također, svi kapaciteti tog preduzeća svakodnevno su u funkciji zbrinjavanja napuštenih pasa, njihove trijaže i registracije, te izvoza putem TRACES sistema, kroz koji se godišnje izveze nekoliko stotina pasa. Međutim, zbog raširenog problema neodgovornog vlasništva, čestog napuštanja pasa, pa čak i ilegalnog doturanja i iz drugih općina, taj problem konstatno je prisutan.

 

Tom prilikom gradonačenik je sa rukovodstvom Veterinarske stanice razgovarao o unapređenju saradnje sa organizacijama za zaštitu životinja, mogućnostima za upostavu novog skloništa za napuštene pse, efikasnijeg sistema njihovog uklanjanja sa ulica na zakonit način, te strožije kontrole načina držanja pasa i sankcionisanja neodgovornih vlasnika.