Kreću privođenja – Vlada FBiH donijela naredbu: U roku od 24 sata osigurati prostor za smještaj osoba koje krše izolaciju

Vlada Federacije BiH danas je zadužila Federalni štab civilne zaštite da donese naredbu na osnovu koje će kantonalni, općinski i gradski štabovi civilne zaštite biti dužni u roku od 24 sata osigurati adekvatan prostor za smještaj osoba za koje je utvrđeno da su postupile suprotno mjerama izolacije.

Ovaj zaključak uslijedio je nakon što je federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara problematizovao kršenje mjera izolacije tražeći od Vlade Federacije BiH da stavi pod kontrolu neodgovorne pojedince koji ne ostaju u svojim domovima uprkos naredbama nadležnih organa.

“Podaci pokazuju da na području Federacije BiH postoji veći broj osoba kojim su izdata rješenja o zabrani kretanja, a koje se ne pridržavaju izrečenih mjera. Takvo postupanje dovodi u opasnost stanovništvo od moguće zaraze koronavirusom i mi to ne možemo dozvoliti”, rekao je u nedjelju Čampara.

Za sprovođenje osoba koje su prekršile mjere izolacije nadležna su, u skladu sa zakonom, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. To znači da će policijski službenici sve osobe koje se ne nađu na kućnim adresama, a izrečene su im mjere izolacije, odvoditi u prostore posebno namijenjene za smještaj osoba koje se ne pridržavaju kućne izolacije i iz kojeg neće moći izaći sve do isteka mjera.

Vlada Federacije BiH danas je zadužila Federalni štab civilne zaštite da hitno razmotri problematiku i poduzme aktivnosti u vezi s osobama koje krše mjere izolacije te donesu naredbu na osnovu koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove, u cilju zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu s izrečenim mjerama izolacije.

Ovo je zatraženo i od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa.