Krizni štab FBiH: Doneseno novih 17 naredbi!

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) je na hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici, na osnovu zaključka s vanredne sjednice štaba, donio 17 novih naredbi.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

Nove naredbe se odnose na nabavke neophodne zaštitne opreme i sredstava (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i kreveta s madracima za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i još 16 vladinih organizacija, uprava, institucija, zavoda i drugih pravnih osoba koje su od izuzetne važnosti za funkconiranje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u zaustavljanju širenja pandemije uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

U skladu s Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid – 19) na području FBiH i potrebe za izdvajanjem dodatnih sredstava za nabavku materijala i opreme, FŠCZ je na sjednici donio novu Odluku za nabavku materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM koja je upućena na davanje saglasnosti Vladi FBiH.

Razmatrana je i potreba privremene izmjene naredbe o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u dijelu u kojem bi se o osobama starijim od 65 godina, nastanjenim na području FBiH, omogućilo podizanje penzija u bankama i potrebna kupovina, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i propisane socijalne distance, zbog čega je zatraženo mišljenje Ministarstva zdravstva FBiH.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusa na području Federacije BiH u Sarajevu je u srijedu održana i vanredna sjednica štaba, kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

Jednoglasno je prihvaćena informacija o poduzetim aktivnostima kantonalnih, općinskih i gradskih štabova civilne zaštite na iznalaženju adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu s mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa koje je FŠCZ tražio od njih u skladu s preporukom od 24. marta.

Prostore za smještaj i izolaciju osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu s mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa odredilo je 45 općina/gradova na području Federacije BiH. U tim prostorima može se osigurati smještaj za oko 1.743 osobe.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

FŠCZ primio je k znanju informaciju o broju osoba koje su kršile mjere o prinudnoj informaciji, iz koje se može zaključiti da je naredba po kojoj se osobe za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu s mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa smještaju u izolaciju u za to namijenjene objekte već urodila plodom, jer je broj osoba koje krše izolaciju znatno smanjen – saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

The post Krizni štab FBiH: Doneseno novih 17 naredbi! appeared first on usn.ba.