Mehmed Alagić: 21. godišnjica smrti legendarnog generala Armije RBiH

Danas je četvrtak, 7. mart/ožujak 2024. godine, do kraja godine preostalo je još 299 dana

General Alagić rođen je u Fajtovcima kod Sanskog Mosta, 8. jula 1947. godine. Vojnu školu završio je u Banjoj Luci 1970., a kasnije je predavao i bio načelnik Škole rezervnih oficira, također u Banjoj Luci. Godine 1986., po završetku studija na visokoj vojnoj školi za starješinski kadar (Komandno-štabna škola), Mehmed Alagić je postao oficir za operativne poslove 36. mehanizovane brigade. U decembru 1989., postavljen je za načelnika štaba jedne pješadijske brigade u Zrenjaninu, koja je bila u sastavu Novosadskog korpusa JNA.

Komandant 7. korpusa ARBiH

Mehmed Alagić je napustio JNA 27. februara 1991. u činu potpukovnika. Po izbijanju agresije na BiH bio je u sastavu 17. krajiške brigade, te odmah počeo ustrojavati vojsku, postavši komandant Operativne grupe (OG) Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postao je komandant 3. korpusa Armije RBiH. Na toj dužnosti ostao je kratko jer je na njegovu incijativu ubrzo formiran 7. korpus Armije RBiH, a Alagić postavljen za komandanta 7. korpusa te unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Oslobađajući mnoga sela i gradove u srednjoj Bosni, boreći se istovremeno protiv snaga HVO-a i VRS-a, 7. korpus ARBiH pod Alagićevom komandom zajedno s 5. korpusom pod komandom generala Atifa Dudakovića, oslobodio je Sanski Most u noći s 9. na 10. oktobar 1995. godine.

Nakon rata, na vlastiti zahtjev, general Alagić je penzionisan i prihvatio se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika Sanskog Mosta.