Održana zajednička sjednica gradskih organizacija NiP i PoMAK Bihać

Cilj održavanja takvog tipa sjednice bio je zajedničko sagledavanje aspekata dosadašnje saradnje te prijedloga za unapređenje buduće saradnje na svim nivoima.

 

Bila je to prilika da se u prisustvu predstavnika ova dva politička subjekta na višim nivoima vlasti, prezentiraju neki od značajnijih projekata čija realizacija je planirana na području grada Bihaća u narednom periodu, a za koje će biti potrebna podrška viših nivoa vlasti.

Pored toga, analizirani su izborni rezultati ostvareni na Prijevremenim izborima za gradonačelnika Bihaća, te sagledana politička kretanja vezano za dugotrajan proces formiranja vlasti na Kantonalnom i Federalnom nivou nakon Općih izbora 2022. godine.

S tim u vezi, PoMAK Bihać i NiP Bihać pozivaju sve političke aktere sa područja USK da se konačno imenuje rukovodstvo Skupštine USK, a zatim i nova Vlada USK koja pod hitno treba da počne rješavati nagomilane probleme i raditi punom kapacitetu u interesu građana USK, kako Kanton ponovno ne bi došao u finansijsku i svaku drugu blokadu, te kako bi se Budžet za tekuću godinu donio u skladu sa propisanim zakonskim procedurama i rokovima, a ne i ovaj put u ambijentu permanentne političke krize i pod pritiskom budžetskih korisnika.