Potpisan Sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plata državnih službenika i namještenika

Premijer Nijaz Hušić prisustvovao je danas potpisivanju Sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kao i zaposlenih u kantonalnim ustanovama kulture i Pedagoškom zavodu.

Nakon nedavnog potpisivanja Kolektivnog ugovora za oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja, danas su potpisani Sporazumi za zaposlene u upravi.
U narednim danima slijedi potpisivanje novih kolektivnih ugovora sa sindikatima MUP-a, te se očekuje potpisivanje ugovora i sa sindikatima srednjeg i visokog obrazovanja.