Potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova, ozvaničen početak aktivnosti izgradnje fizioterapeutskog bazena

Danas je u lječilištu Gata, kod Bihaća, Potpisivanjem ugovora sa izvođač̣em radova, ozvaničen početak aktivnosti izgradnje fizioterapeutskog bazena, koji će znatno unaprijediti kvalitet usluga koje pruža ovo lječilište.

Vlada Unsko-sanskog kantona u budžetu za 2024. godinu za sufinansiranje početka gradnje bazena u lječilištu Gata, planirala je iznos od 300 000 KM, kazao je Nijaz Hušić, premijer USK koji je sa saradnicima i federalnim ministrom Kemalom Hrnjićem prisustvovao potpisivanju ugovora.

Projekat ukupno iznosi više od 800 000 KM a biće finansiran kroz faze izgradnje čiji se završetak očekuje naredne godine.

– Zadovoljni smo jer napokon sa riječi prelazimo na konkretna djela i projekte, kazala je direktorica Lječ̣ilišta Aida Ibrahimpašić