Povodom devetog januara govori profesor Albin Muslić

Albin Muslić

Za portal Uskvijesti.ba povodom obilježavanja neustavnog dana Republike srpske govori Državni parlamentarac i član SDP-a BiH Albin Muslic.

Gospodine Musliću,kako Vi kao pravnik i političar gledate na obilježavanje devetog januara,kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim?

Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u dva ustavnosudksa predmeta raspravljao o 9. januaru kao Danu RS. U vezi sa navedenim treba podsjetiti na Odluku o dopustivosti i meritumu u predmetu U 2/18 (objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 30/19) da član 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 113/16), koji normira 9. januar kao kao Dan Republike nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine.

Albin Muslić
U skladu sa tim, a na osnovu odredba Ustava Bosne i Hercegovine (član VI) Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao čuvar Ustava Bosne i Hercegovine dao je svoj nedvosmislen stav i utvrdio da navedeni Dan nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnim instrumentima Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika diskriminacije, te Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola (Protokol 12), koja prema članu II/2 Ustava Bosne i Hercegovine ima direktnu primjenjivost u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, treba podsjetiti da su prema članu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće.

Iz toga proizilazi zakljucak da navedeni događaj 9. januara u RS predstavlja nešto što nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine kao pravnim aktom najviše pravne snage u Bosni i Hercegovini koji se primjenjuje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i kojeg moraju poštovati sva fizička i pravna lica bez izuzetaka.

Izvor:Uskvijesti.ba