Pravosnažna presuda protiv bivšeg premijera USK-a Lipovača Hamdije i njegovih savjetnika Midžić Mahira i Hošić Jasmina

Kantonalni sud u Livnu je potvrdio prvostepenu osuđujuću presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi od 17.1.2022. godine, kojom je Lipovača Hamdija, bivši premijer USK, osuđen zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona F BiH, a Midžić Mahir i Hošić Jasmin, kao savjetnici premijera, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja u pomaganju iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona F BiH u vezi sa članom 33. Krivičnog zakona F BiH.

 

 

 

Naime, osuđeni su 2014. godine na štetu budžeta USK-a, postupajući u okviru svojih službenih funkcija u Vladi USK pribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog financiranja iste, na način da su iz tekuće rezerve budžeta isplatili političkoj partiji SDP novčani iznos od 5.000,00 KM.

 

Osuđenima su izrečene uslovne osude kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, ali i obaveza da nadoknade štetu Unsko-sanskom Kantonu u iznosu od 5.000,00 KM.