Prizor iz Sarajeva: Privatni bazen punio iz javnog hidranta

Dodaju da će se protiv lica koje je neovlašteno koristilo vodu poduzeti zakonom predviđene mjere i radnje

 

U Sarajevu je utvrđeno neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge, nakon što je Služba kontrole Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija po prijavi građana utvrdile da je Sarajlija bazen u privatnoj kući punio priključivši se na javni hidrant.

 

Dana 23. 7. oko 1 sat pripadnici Sluzbe za kontrolu KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, utvrdili su neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge. Nakon što smo dobili informaciju o navedenom događaju u naselju Kobilja Glava, ekipe Službe kontrole izašle su na lice mjesta i tom prilikom utvrdili neovlašteno korištenje vodne usluge, na način da je jedan od potrošača sa uličnog hidranta neovlašteno koristio vodu, tako što je punio privatni bazen za kupanje”, saopšteno je iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

 

Dodaju da će se protiv lica koje je neovlašteno koristilo vodu poduzeti zakonom predviđene mjere i radnje.

 

“Ovom prilikom zahvaljujemo se građanima na saradnji i pruženoj pomoći. Takođe, koristimo priliku da pozovemo građane da se odvaže i prijave svako neovlašteno korištenje vode i druge nedozvoljene radnje na telefone 033 483 408 i 033 483 413”, dodaju iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.