Prof. dr. Sebija Izetbegović po naučnim radovima kotira bolje od većine u Senatu koji su odlučivali o njenoj diplomi

Senat Univerziteta u Sarajevu, predvođen rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prof. dr. Muhamedom Ajanovićem, predsjednikom Komisije za ispitivanje diplome i legalnosti izbora u akademsko zvanje prof. dr. Sebije Izetbegović, očitovao se jučer negativno u vezi sa stjecanjem njene magistarske diplome.

 

Ta činjenica je potaknula mnoge da istražuju podrobnije njen naučni rad, između ostalog i na Google Scholaru (Google Znalac), što je i nas potaknulo da uporedimo neke podatke.

 

Zanimljiva činjenica je ta da prof. dr. Izetbegović na Google Scholaru, po indeksu citiranosti naučnih radova, kotira bolje od većine onih koji su jučer u Senatu odlučivali o njenoj diplomi. U najkraćem rečeno H-indeks ili Hirschov indeks je pokazatelj naučne uspješnosti naučnika koji istovremeno uzima u obzir kako naučnu produktivnost pojedinca, mjerenu brojem objavljenih naučnih tekstova, tako i njegov utjecaj, koji je mjeren brojem citata tih radova u drugim radovima.

 

Google Znalac, u okviru kojeg je i parametar H-indeks, je internetski pretraživač naučne literature, razvijen u okvirima pretraživača Google. Danas je Googleov Znalac prvi internetski pokazatelj citiranosti nekog naučnika / istraživača, odnosno njegovih radova. Ne treba ga uzeti kao apsolutno mjerodavnog, ali je trenutno najbolji internetski pretraživač naučnih radova i naučnika, koji svakako mnogo govori koliko je neko mjerodavan u naučnoj i akademskoj zajednici ili svojoj struci.

Senat Univerziteta u Sarajevu, kao najviše stručno i akademsko tijelo, čine ljudi koji se bave naukom, a među njima su i univerzitetski profesori i dekani sa ovog univerziteta.

 

Ako ih uporedimo po H-indeksu, Sebija Izetbegović je zapravo među vodećima, svakako ispred rektora Škrijelja i predsjednika Komisije Ajanovića.

 

Ispod je tabela imena čanova Senata i njihov H-indeks.

 

Prof. dr. Sebija Izetbegović – 10

 

Prof. dr. Rifat Škrijelj – 9

 

Prof. dr. Muhamed Ajanović – 8

 

Prof. dr. Dženana Husremović – 5

 

Prof. dr. Mirza Dautbašić – 9

 

Prof. dr. Enita Nakaš – 12

 

Prof. dr. Dušanka Bošković – 13

 

Prof. dr. Tamara Karača Beljak – 2

 

Prof. dr. Tarik Zaimović – 2

 

Prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić – nema podataka ni profila na Google Znalcu

 

Prof. mr. Faruk Lončarević – 1

 

Prof. dr. Erdin Salihović – 2

 

Prof. dr. Jasmina Selimović – nema podataka ni profila na Google Znalcu

 

Prof. dr. Jasmin Velagić – 16

 

Prof. dr. Ahmet Alibašić – 9

 

Prof. dr. Jasmin Ahić – 5

 

Prof. dr. Sead Turčalo – 5

 

Prof. dr. Haris Alić – 8

 

Prof. dr. Amel Kosovac – 4

 

Prof. dr. Arzija Pašalić – 6

 

Prof. dr. Fahir Bečić – 10

 

Prof. dr. Kenan Šljivo – 1

 

Prof. dr. Samir Dolarević – nema podataka ni profila na Google Znalcu

 

Prof. dr. Izet Bijelonja – 7

 

Prof. dr. Amina Valjevac – 14

 

Prof. mr. Ališer Sijarić – 2

 

Prof. dr. Daniel Maleč – 5

 

Prof. dr. Muhamed Brka – 11

 

Prof. dr. Zinka Grbo – 2

 

Prof. dr. Nusret Drešković – 12

 

Prof. dr. Ahmet Lojo – 5

 

Prof. dr. Muhamed Smajlović – 7

 

Prof. dr. Emir Tahirović – 2

 

Prof. dr. Darko Tomašević – 1

 

Prof. dr. Naris Pojskić – 15

 

Dr. Aladin Husić – 5

 

Prof. dr. Rasim Muratović – 4

 

Dr. Sedad Bešlija – 2

 

Dr. Jasmin Hodžić – 4

 

Dr. Ismet Ovčina – nema podataka ni profila na Google Znalcu