Prvostepenom presudom bivša v.d. direktorica Osnovne škole „Kamenica“ Bihać Elvira Mušić osuđena na 6 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja

Dana 21.12.2023.godine Općinski sud u Bihaću donio je prvostepenu presudu kojom je Elviri Mušić (51) iz Bihaća izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 1. u vezi za članom 55.Krivičnog zakona Federacije BiH.

Podsjećamo, Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Elvire Mušić 26.12.2022.godine zbog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

 

Optuženoj se predmetnom optužnicom stavlja na teret osnovana sumnja da je u periodu od dana 28.10.2019. godine do 24.04.2020. godine u Bihaću kao odgovorna osoba – vršilac dužnosti direktora JU Osnovne škole „Kamenica“ Bihać svjesna da prekoračuje svoja službena ovlaštenja protivno odredbama Pravilnika JU Osnovne škole kojim je propisano da se nastavnici  biraju na osnovu konkursa čiju odluku donosi Školski odbor, protivno odredbama Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju i Pravilnika o kriterijima za proglašavanjem uposlenika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba,te protivno uvjetima preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu bez prethodne obavijesti i odobrenja Školskog odbora i provođenja  propisane procedure zaključila više ugovora o radu sa svojom kćerkom H.M.M. i na taj način pribavila joj korist u vidu nezakonitog zasnivanja radnog odnosa čime je počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

 

Optuženoj se izriče sigurnosna mjera zabrana obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti te joj se zabranjuje da u periodu od tri (3) godine računajući od dana pravosnažnosti presude obavlja rukovodeću funkciju u ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u trajanje ove sigurnosne mjere.

 

Protiv ove presude dopuštena je žalba Kantonalnom sudu u Bihaću.

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje  predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da donošenje prvostepene/nepravosnažne presude protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

 

 

Bihać,06.02.2024.godine