SAMO U BIH: KEMAL UPISAO FAKULTET PRIJE NEGO ŠTO JE OSNOVAN. U JEDNOG GODINI ZAVRŠIO TRI AKADEMSKE

Iako smo ranije tekstovima pisali o sumnjivim radnjama unutar “JP Komunalno Brčko” kao i nezakonitim radnjama Upravnog odbora JKP Brčko gdje su čak zbog toga Policija i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH naredbom o dostavljanju Konkursne papirologije krenuli u istragu ovog slučaja.

 

U međuvremenu smo saznali nevjerovatne detalje kada je u pitanju trenutni a vjerovatno i odlazeći direktor JKP Brčko Gospodin Kemal Atić.

Nakon toga Gospodin Kemal Atić sa diplomom iz Sremske Kamenice s Univerziteta od tri godine odlazi u Kiseljak i upisuje Vosku školu odnosno univerzitet “CEPS-Centar za poslovne studije” gdje završava samo jednu godinu odnosno vjerovatno četvrtu godinu odnosno šesti i sedmi ciklus studija. Nakon toga stiče Diplomu bachelor-a Poslovne ekonomije.

 

Nakon toga svoju akademsku titulu odnosno fakultetsku diplomu predaje godine 2019. na prijavljeni konkurs za Direktora JKP gdje ga Upravni Odbor JKP Brčko ocjenjuje kao najboljeg selektiranog kandidata te ga postavlja i imenuje za Direktora JKP u jednom od 100 najačih preduzeća u BiH. Nakon 4. Godine u JKP nakon sumnjivog poništenja prvog konkursa za direktora UO objavljuje drugi o čemu smo ranije i pisali.

 

Postavlja se logično pitanje kako je Gospodin Kemal Atić stekao diplomu trogodišnjeg studija za samo godinu dana. Dakle upisao je Fakultet 2007. godine a isti je završio 2008. godine. Još jedna anomalija nalazi se u činjenici da je sam Univerzitet “EDUCONS” prema podacima registra i sa zvanične stranice https://educons.edu.rs/ osnovan 2008. godine gdje je i počeo sa radom iste godine.

 

Pitamo se onda kako je Gospodin Kemal Atić uspio upisati fakultet koji još nije bio osnovan te isti završio u istoj godini kada je i sam fakultet osnovan. Prema zvaničnim podatcima Univerzitet “EDUCONS” osnovan je godine 2008.