Ukupan broj zaraženih osoba na području grada Bihaća iznosi 3, 12 je pod sumnjom, uz jedan smrtni slučaj

Bihać

 

Aktivnosti Štaba CZ Bihać 21. mart 2020. godine

U protekla 24 sata na području grada Bihaća potvrđene su 2 novooboljele osobe od koronavirusa (COVID 19), dok izvršeno 35 zdravstvenih pregleda osoba. Ukupan broj zaraženih osoba na području grada Bihaća iznosi 3, 12 je pod sumnjom, uz jedan smrtni slučaj.

Pripadnici Oružanih snaga BiH su nastavili sa postavljanjem i uređenjem šatora na prostoru GP Izačić za prijem osoba koje dolaze iz inostranstva. Ispred ZU „Doma zdravlja“ u funkciji je trijažni punkt koji je postavljen u krugu objekta.

Na području grada Bihaća Vatrogasna jedinica Službe civilne zaštite Grada Bihaća i JKP “Komrad“ Bihać vrše redovno dezinfekciju gradskih i prigradskih javnih površina prema planu JU „Zavod za prostorno uređenje Grada Bihaća“. Prije oborina saprane su uliceoko dvorane Luke i područja MZ Luke, Križ, Žegarska ulica, Branka Ćopića i Bosanskih gazija.

Upravitelji zgrada vrše pojačano čišćenje i dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja. JU Stanouprava Bihać izvršila je čišćenje dezinfekcionim sredstvima stubišta i hodnika zgrada na adresama ZAVNOBIH H1/II i III, H 15/7,6,4,1, Ešrefa Kovačevića 3 H-10,Ešrefa Kovačevića 13,15/H-2, Ešrefa Kovačevića 19.21/H-3, Ešrefa Kovačevića 5/H-11. Od srijede se pojačano vrši čišćenje svih ostalih zgrada kojima je upravitelj Stanouprava Bihać.

U vezi osoba kojima je naređena samoizolacija, Služba civilne zaštite je u kontaktu sa predsjednicima Savjeta MZ da prema spiskovima od PS Bihać vrše kontrolu i praćenje ponašanja lica kojima je naređena samoizolacija i da u situacijama kršenja naređenih mjera obavijeste Operativni centar Službe civilne zaštite ili PS Bihać.

Vodosnabdijevanje na području Grada Bihaća odvija se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać je zdravstveno ispravna.
Snabdijevanje električnom energijom na području grada Bihaća odvija se bez ikakvih poteškoća.

JP Veterinarska stanica Bihać u toku dana vršila je preventivnu dezinfekciju javnih objekata i to: dječijih igrališta, klupa i korpi na javnim mjestima i mostova na području užeg dijela Grada Bihaća. PTT saobraćaj se odvija bez poteškoća. Saobraćajnice na području grada Bihaća su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja. JKP „Komrad“ vrši redovan odvoz smeća.

Federalna uprava civilne zaštite isporučila je Gradu Bihaća 30 šatora srednje veličine, 5 agregata za električno napajanje snage 4kw, 200 deka i 30 kompleta higijenskih paketa (sapun i drugo) za potrebe izmještanja migranata na lokalitet Lipa.