Za dvije pvc cijevi Fatkić bi mogao u zatvor

FB objava Hasana Fatkića

Poštovani  prijatelji

S obzirom da me  pozivaju neki  prijatelji i pitaju  šta se to dešava  dužan sam da kažem svima na ovaj način.

Predsjednik sam  Školskog odbora JU  Medicinske škole Bihać  (koji se radi volonterski)  u petak  02.02.2024.godine pozvan sam u Upravu policije USK-a ,Sektor  kriminalističke policije da mi se uruči  pozovi za saslušanje  zbog sumlje da sam  počinio krivično djelo   “Zloupotreba položaja  ili ovlaštenja” iz člana  383.stav 1. KZ FBiH.

Dana  08.02.2024.godine  u 08,30 sati  javio sam se  kako  piše u pozivu  i upoznat da sam  se sumnjičim 

 “da sam u svojstvu  službene  osobe  predsjednika  školskog odbora  JU  Medicinska škola  Bihać  iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja  prekoračenjem granica  svojih  službenih dužnosti … …….. da pribavim  koristi  firmi koja je izvodila radove da  ne izvede sve građevinske   radove  propisane tendere tako da nije zamjenila  odvodne i kanalizacione  cijevi  u renoviranju  WC prostorija….. na koji sam način oštetio  JU Medicinsku  školu  Bihać i pribavio  materijalnu  koristi  izvođaču radova.”
    

Dana  13.06.2023.godine  školski odbor je imenovao Komisiju za javne nabavke. Zadatak komisije je bio da  vrši  preuzimanje  zahtijeva  ponuđača, otvaranje ponuda  , provoenja javnog  otvaranja   ponuda  te davanje  školskom  odboru preporuke  za najbolju  ponudu . Na istoj sjednici donešene ja Odluka o  pokretanju javne nabavke  , vrsta postupka  : konkurentski zahtijev .Na zahtijev se javila samo jedna  firma  , preporučena  Školskom odboru  što je i usvojeno  iznos sa  PDV  21.037,77 KM.  Po izboru  izvođača radova  ANGAŽIRAN je  Nadzorni organ  s kojim je sklopljen ugovor, za usluge  plaćen iznos  984,56 KM . Nakon završenih radova   dana  26.09.2023.godine  DOMAR  Halid  Dervišević se  obrati Školskom odboru  sa  komentarom da po  njegovom mišljenju nije sve urađeno  kako  treba po tenderu (nisu zamjenjene  odvodne cijevi  od nekoliko metara)   . Dana  23.10.2023.godine  Školski odbor zasjeda i provjerava  navode domara  i dobije izvještaj  da je Nadzorni organ  zaključio  da nema potrebe mjenjati te cijeve  i za iste umanjiti  fakturu  izvođaču štoje i urađeno . Građevinski dnevnik  je vodio  izvođač radova kao i nadzorni organ. Izvođaču radova za te radove  plaćen je  umanjen  iznos koji iznosi  20.280,78 KM .  Za jedan  fening državni  potrošen  mimo zakona  spreman sa odgovarati.  Napominjem da je  pored mene još jedna osoba osumnjičena . Podnosiocu ove  krivične  prijave podnešene u Travniku  pored mene i još jedne osobe  dana  14.12.2023.godine  nije bila namjera da  zaštiti  navodno  ugroženu državnu imovinu  nego da  izvrši  pritisak  po nečijem nalogu  na MOJ RAD   u Gradskom vijeću Grada   Bihaća  . Takođe želim da kažem da je ova Krivična prijava  tako brzo aktivirana  da je za nepovjerovati , znači za svega  pedesetak  dana  , što je pohvalno  kad bi se za sve radilo   dok se mnogo druge  “kisele” u ladicama tužioca i po više godina.    TAKOĐE ŽELIM DA UPOZORIM I KAŽEM PODNOSIOCU OVE KRIVIČNE  PRIJAVE DA JE  lažno podnošenje  krivične  prijave , krivično djelo . Podrudiću se da dođem do podnosioca  ove krivične  prijave  i da protiv istog  podnesem krivičnu  prijavu  i namirenje  nanesene  štete.  Ako mislite da ste me  ustrašili  da  prestanem prozivati nečasne radnje  POGRIJEŠILI STE . Sad  ću još pojačati tempo  .