𝐎𝐬𝐭𝐯𝐚𝐫𝐞𝐧𝐨 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐬𝐣𝐞𝐭𝐚 𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐮 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐮 “𝐔𝐧𝐚” 

Danas smo obilježili i skromnim poklonom darovali ovogodišnjeg stohiljaditog posjetitelja u Nacionalnom parku “Una”.

 

Radi se o posjetitelju Sen Hasan Mobli iz Saudijske Arabije koji je, prije svega, fasciniran ljepotama i atrakcijama ovog zaštićenog područja, ali i oduševljen pažnjom i lijepim gestom Uprave Nacionalnog parka.

 

Nastavljamo dalje razvijati Nacionalni park

“Una” sa još više energije, entuzijazma, istrajnosti, upornosti i predanosti.

 

#Nacionalniparkuna #Unanationalpark #Una