Allahov Poslanik, s.a.v.s., kao trgovac

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Muhammed, s.a.v.s., odrastao je u Mekki, najvećem trgovačkom gradu na Arapskom poluotoku. Putovao je sa trgovačkim karavanama Kurejša kad je imao između devet i dvanaest godina, tako da je, pod utjecajem sredine u kojoj je živio, od rane mladosti došao u doticaj sa trgovinom.

Međutim, on se od ostalih trgovaca razlikovao u nekoliko stvari i osobina koje ćemo spomenuti u ovom tekstu.

Dobra poslovna reputacija

Povjerenje (emanet) je put uspjeha svakog trgovca i najvažniji kapital koji ulaže u trgovinu. Još ako se emanet susretne sa istinoljubivošću i poštenjem, kao što je slučaj sa Allahovom Poslanikom, s.a.v.s., onda se povećava i proširuje zdrav poslovno-trgovački teren i ambijent.

Muhammed, s.a.v.s., bio je i prije poslanstva poznat po povjerljivosti i poštenju, tako da su njegova dobra poslovna reputacija i časna titula ”El-Emin” – Povjerljivi, bili glavni razlozi zašto je hazreti Hatidža odabrala Muhammeda, s.a.v.s., da vodi njezin trgovački posao, a zatim i da se uda za njega.

Dobra poslovna reputacija ima veliki utjecaj na ekonomiju jednog društva, što se jasno vidi na primjeru Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Proniciljivost i vještina u trgovini

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je vrlo inteligentan i vješt u trgovini, a nema boljeg dokaza za to od onoga šta je on učinio sa Hatidžinim imetkom i novcem. Naime, u predaji koju je zabilježio imam El-Bejheki u djelu Delailun-nubuvveti Dokazi Muhammedovog, s.a.v.s., poslanstva, spominje se da se Muhammed, s.a.v.s., vratio sa trgovačkog puta, na koji ga je poslala Hatidža, r.a., sa duplom zaradom, a nema sumnje da su tržinice koje je posjećivao mladi Muhammed ibn Abdullah bile pune starijih i iskusnijih trgovaca.

Međutim, on se odlikovao pronicljivošću u trgovačkim poslovima, te poznavanjem i razumijevanjem trgovaca i njihovih trikova, što potvrđuje i poznata priča sa trgovcem koji je bio sklon varanju u trgovini.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., otišao na tržnicu i prošao je pored čovjeka koji je prodavao hranu, tj. pšenicu i ječam koji su bili na jednoj hrpi, pa je zavukao ruku u žito i kad je izvadio ruku bila je vlažna. Allahov Poslanik se naljutio i upitao vlasnika žita: ”Šta je ovo?” On je rekao: ”Allahov Poslaniče, kiša je pala na žito.” Na to mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Zašto onda nisi vlažnu hranu stavio na vrh da ljudi vide? Ko vara ne pripada meni (tj., takav ne slijedi moj sunet i moj put).” (Muslim)

Na prvi pogled činilo se da su pšenica i ječam kvalitetni, ali nakon pažljivog ispitivanja od strane Allahovog Poslanika, s.a.v.s., otkrilo se ono što je ljudima bilo skriveno.

Koliko su emanet i poštenje u trgovini važni govori nam i činjenica da su svojevremeno stanovnici Indonezije i Malezije primili islam posredstvom poštenih i povjerljivih muslimanskih trgovaca koji su slijedili sunet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u cjelokupnom životu, pa tako i u trgovini.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je velikodušan u kupovini i prodaji

Jedna od osobina lijepog ahlaka Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je i velikodušnost u kupoprodaji. O tome nam je Abdullah ibn Omer, r.a., ispričao sljedeće: ”Bili smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na putovanju. Ja sam jahao na mladoj i plašljivoj devi koja je pokušavala da ide ispred svih, pa ju je Omer, r.a., vraćao nazad. Vidjevši to, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je Omeru, r.a.: ‘Prodaj mi ovu devu?’ Omer, r.a., rekao je: ‘Allahov Poslaniče, ona je tvoja (tj. poklanjam ti je).’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponovo je rekao: ‘Prodaj mi ovu devu?’, pa mu ju je Omer, r.a., prodao. Nakon toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., obratio se meni i rekao: ‘Abdullah, ova deva je tvoja i radi sa njom šta hoćeš.”’ (Buharija) Tako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kupio devu od oca i poklonio je sinu, tj. kupio je devu od Omera, r.a., da bi je dao Omerovom sinu Abdullahu.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan (širokogrudan) kada prodaje i kupuje, i velikodušan kad potražuje svoje pravo.” (Buhari)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., oporučio je iskrenost i poštenje u trgovini

Prenosi se od Hakima ibn Hizama, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Prodavac i kupac imaju pravo izbora (da sklope ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Ako budu iskreni i objasne i otkriju mahane robe (ako postoje), trgovina će im biti blagoslovljena i berićetna, a ako budu skrivali mahane i lagali, njihova trgovina bit će lišena berićeta i blagoslova.” (Muttefekun alejhi)

Jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., izašao je da obavi namaz i vidio je ljude kako prodaju i kupuju, pa im se obratio riječima: ”O trgovci!”, i oni su se svi odazvali i pažljivo slušali šta će im reći, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Trgovci će na Sudnjem danu biti proživljeni kao grješnici i pokvarenjaci, osim onih koji budu bogobojazni, pošteni i iskreni.” (Tirmizi, Ibn Madže i Taberani)

Stoga, ako se baviš trgovinom a želiš slijediti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., onda budi iskren i pošten kad prodaješ i kad kupuješ.

Budi velikodušan i širokogrudan u svojoj prodaji i kupovini slijedeći primjer Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Ne varaj bez obzira na to koliki profit i dobit donosila prevara u trgovini.

Nemoj se krivo zaklinjati prilikom kupoprodaje, jer će nestati berićeta u tvojoj trgovini.

Nemoj vršiti monopol i podizati cijene robe, iskorištavajući potrebe ljudi, već budi saosjećajan i velikodušan.

Mnogo udjeljuj sadaku i pomaži siromašnima i potrebnima. To će ti povećati zaradu i donijeti berićet u trgovini.

Budi primjer iskrenog, povjerljivog, poštenog, samilosnog, velikodušnog i darežljivog muslimanskog trgovca, pa ćeš na taj način postati najbolji daija i jedan od onih koji istinski slijede sunet Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Izvor vijesti: saff.ba