Boško Tubić pravosnažno dobio 1 godinu zatvora i 8 godina zabrane

Bihać, 3. februar – Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ishodovalo je kod Općinskog suda u Bihaću pravosnažnu presudu protiv Tubić Boška (58) iz Bosanskog Petrovca, šefa Odjeljenja Petrovačko Kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona, kojom mu je za tri krivična djela Primanja dara ili drugih oblika koristi izrečena godina dana zatvora, osam godina zabrane i oduzeta nezakonito stečena imovinska korist.

 

Općinski sud u Bihaću je Tubić Boška osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine jer je kao službena osoba Kantonalne uprave za šumarstvo Unsko sanskog kantona – šef Odjeljenja Petrovačko, ujedno i predsjednik Komisije za prijem namještenika u radni odnos, u tri navrata u 2007. i 2009. godini primio novac kako bi stavljanjem na rang listu trojici kandidata omogućio da budu postavljeni na poziciju namještenika – čuvara šume.

 

Osuđenom Tubiću je izričena mjera sigurnosti zabrane vršenja aktivnosti ili funkcije – predsjednika ili člana komisije za prijem namještenika u organe državne službe i direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona u trajanju od osam godina računajući od dana pravosnažnosti presude.

 

Na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, od osuđenog će se oduzeti imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela i to: iznos od 500,00 KM, iznos od 2.000,00 KM i iznos od 600,00 Eura u protuvrijednosti KM, koji postaju vlasništvo Federacije BiH, a koje je osuđeni dužan uplatiti na račun Federacije BiH.

 

Predmetna presuda je pravosnažna i stranke protiv nje više nemaju pravo žalbe.