Čovjek koji zaslužuje vaše povjerenje se zove Jasmin Musić.

Stranka demokratske akcije na ove izbore je odlučila izaći s dosta mladim kandidatima.

Predvodnik nove snage SDA je trenutni zastupnik u Kantonalnoj skupštini Jasmin Musić.

Jasmin je u proteklom mandatu bio jedan od najaktivnijim poslanicima i vise navrata je nudio adekvatna rešenja ali na žalost vlada Mustafe Ružnjića nije imala sluha.

Tko je Jasmin Musić.

Rođen 10.3.1992. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Ključu. Diplomirao i magistrirao na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na oba ciklusa studija nagrađen Poveljom Univerziteta kao najbolji student u generaciji. Polaznik je doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

U periodu od 2015. do 2018. zaposlen u Vladi Unsko-sanskog kantona na poziciji savjetnika premijera. Na Općim izborima 2018. godine izabran je u Skupštinu USK-a. Od 2017. godine predsjednik je Općinske organizacije SDA Ključ. Trenutno je zastupnik u Skupštini USK i predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini USK.

STIPENDIJE

Općina Ključ

Ministarstvo za pitanja boraca i RVI USK

Fondacija Konrad Adenauer (KAS)

DODATNA EDUKACIJA

Program Političke škole Vijeća Evrope

Program Političke akademije SDA

Programi Konrad Adenauer Fondacije u okviru stipendiranja

Organizirao i sudjelovao na nizu predavanja, okruglih stolova i drugih vidova neformalne edukacije o pitanjima političkih sistema, sigurnosti, omladinske politike, aktivizma, socijalne osjetljivosti, komunikacije.

Oženjen, otac jednog djeteta.

Izvor:Uskvijesti.ba