Došlo  vrijeme”pakovanja jaja i pilića

Bisenija Mušedinović nova Predsjedavajuća Općinskog vijeća Velike Kladuše

 

Vijećnica SDA Bisenija Mušedinović je nova Predsjedavajuća Općinskog vijeća Velike Kladuše. Mušedinović je za novu Predsjedavajuću Vijeća javnim glasanjem izabrana s 15 glasova kladuških vijećnika na današnjem nastavku 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Velike Kladuše. Mušedinović je kazala da će na poziciji Predsjedavajućeg Vijeća inzistirati na efikasnom radu Vijeća koji će ponuditi odgovore na sva nagomilana pitanja građana općine, a jedan od imperativa će biti i saradnja s Općinskim načelnikom (poslušajte izjavu)…

Izboru nove Predsjedavajuće kladuškog Vijeća prethodio je izbor Komisije za izbor i imenovanje Vijeća, a većinom glasova vijećnika u Komisiju su izabrani Muamer Hadžić, Amir Ćufurović i Semra Okanović. Nakon konstituiranja Komisije, klubovi vijećnika koji participiraju u Vijeću dostavili su Komisiji prijedloge imena za novog Predsjedavajućeg. Osim Mušedinović, koju je predložio Klub vijećnika SDA predložena su još dva imena, Laburistička stranka BiH je predložila sadašnju zamjenicu Predsjedavajućeg Eminu Ćehić, dok je nezavisni vijećnik Ibrahim Kajtezović predložio sam sebe. Najviše glasova javnim izjašnjavanjem vijećnika dobila je Mušedinović, a osim njenih stranačkih kolega podržali su je i vijećnici DNZ-a Krajiške stranke, Naše stranke, NES-a, vijećnici Kluba nezavisnih vijećnika, vijećnik SDP-a Nihad Ugarak i nezavisni vijećnik dr. Ibrahim Kajtazović.