Ekskluzivno: Otkrivamo detalje ekonomskog paketa „Korona“ koji je napravio Fadil Novalić

Šta donosi zakon “Korona”

Paket ekonomskih mjera koji je sačinio premijer Federeacije BiH Fadil Novalić i njegov tim eksperata biće prezentovan sutra, nakon sjednice Vlade Federacije BiH. NO, dokument je spreman, a Oslobođenje objavljuje njegove detalje.

Uslovi za privrednike i kompanije

Interventni zakon sadržava 13 mjera, koje su priređene s ciljem „ublažavanja posljedica na ekonomiju Federacije BiH izazvane virusom COVID 2019. U prvom dijelu zakona određuje se koji privrednici i kompanije imaju pravo na pomoć. Član 3 predloženog zakona kaže: „Porezni obveznici kojima je zabranjen rad i koji imaju pad prihoda više od 25 posto u odnosu na prighod ostvaren u mjesecu februaru 2020. Godine, a ne otpuste radnike, stiču uslov da im se nakon uplate plaća i pripadajućih doprinosa, troškovi doprinosa u cjelokupnom iznosu refundiraju“. Određeno je i da se refundacija doprinosa može vršiti samo na isplaćene plate od mjeseca marta, uz napomenu da će pomoć dobiti samo kompanije koje su platile doprinose za raniji period.

Šta donosi zakon Korona

Zakon „Korona“ definiše i oblast poreza, a glavna informacija je da će kompanije kojima je prihod u martu pao za više od 25 posto u odnosu na januar i februar biti oslobođenje plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak. Sve obaveze na osnovu usluga, kao što su zakupi i slično prema organima uprave koje imaju porezni obveznici kojima je zabranjen rad, umanjiće se srazmjerno vremenu zabrane rada ovim subjektima, stoji u članu 9. Predloženog Zakona. Pojašnjen je i slučaj da zabrana rada traje duže od 20 dana: „srazmjerno vremenu zabrane rada umanjit će se naknada za komunlane takse i porez na imovinu kao i sve druge naknade koje se plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu“.

image
Zakon “Korna” str.1/

Predviđeno je i smanjenje plata državnim službenicima i izabranim zvaničnicima, u iznosu od 10 do 20 posto, u ovisnosti koliko iznosi plata uposlenika. Iako dokument „Korona zakona“ nije zvaničan njegov sadržaj se u mnogome podudara sa obavijesti koje su čelnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH jučer poslali svojim članovima. U tom dopisu se navodi jasan dogovor koji je postignut između poslodavaca i Vlade FBiH. „Utrošak sredstava iz stabilizacijskog fonda u iznosu od 500 miliona KM koristit će se za uplatu doprinosa na isplaćene plaće za sve kompanije u FBiH, uključujući i obrtnike (osim finansijskih institucija), koje moraju kumulativno ispuniti dva kriterija. Prvi kriterije je ukoliko pad prometa u martu iznosi 25 posto i više u odnosu na prosjek januar i februar 2020. godinu, a drugi kriterij ukoliko maksimalni broj otpuštenih radnika, bez obzira da li se radio ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, za velika preduzeća 10 posto, za srednja preduzeća 15 posto, a za mala i mikro preduzeća 20 posto.

Iz stabilizacijskog fonda će biti sufinansirani kantonalni zavodi za zapošljavanje, kako bi se osigurale naknade za radnike koji ostanu bez posla, u skladu sa važećim propisima. Vlada FBiH će kantonalnim i općinskim nivoima dati preporuke da u rebalansima budžeta u periodu dok traje prirodna nesreća ne planiraju, niti naplaćuju parafiskalne namete. Dogovoreno je pomjeranje roka plaćanja akontacije za porez na dobit za naredni period“, stoji u pismu Udruženja poslodavaca.

image
Zakon “Korna” str.2/
image
Zakon “Korna” str.3/

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba