ELVEDIN SEDIĆ: Vrijeme je za razvoj!

Proteklih šest godina stvarali smo preduslove za novi investicioni ciklus koji je moguć samo daljim odgovornim odnosom spram javnim sredstvima i ispravnom raspodjelom budžetskih sredstava. Po izvršenim analizama i realnim procjenama Grad Bihać u mogućnosti je u naredne dvije godine izdvojiti 10 miliona KM vlastitih sredstava za investicije, odnosno 60 miliona KM vlastitih sredstva i kreditnih sredstava tokom narednih 6 godina, ne uzimajući u obzir doznake s viših nivoa vlasti.

TA SREDSTVA ULOŽIĆEMO U:

1. Izgradnju novih strateških saobraćajnica u Bihaću

Izgradnjom novih saobraćajnica u atraktivnim dijelovima grada u kojima je predviđena gradnja u skladu sa regulacionim planovima Prekounje, Repušine i Ceravci potaknuti širenje grada, izgradnju i povećanje investicijske i privredne aktivnosti.

2. Proširenje i modernizacija poslovnih zona „Kamenica“ i „Kombiteks“

Eksproprisati zemljište koje se naslanja na postojeće poslovne zone u cilju širenja istih. Izgraditi komunalnu i putnu infrastrukturu u PZ Kamenica i PZ Kombiteks u cilju stvaranja boljih uvjeta za postojeće privredne subjekte i privlačenja novih investitora.

3. Ulaganja u infrastrukturu mjesnih zajednica

Realizirati preko 200 infrastrukturnih projekata prema zahtjevima 35 mjesnih zajednica Grada Bihaća koji podrazumijevaju asfaltiranje puteva i trotoara, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, javne rasvjete, igrališta i drugih projekata infrastrukture u mjesnim zajednicama.

Pored toga, potaknućemo razvoj i onih projekata koji su u nadležnosti viših nivoa vlasti ali su od značaja za grad:

1. Ulaganje u JP Nacionalni park „Una“

Finansijski podržati brži razvoj NP “Una” kao nukleusa razvoja turizma u Bihaću. Vlada FBiH izdvaja 500 hiljada KM godišnje za funkcionisanje NP-a. Javno preduzeće ubere do milion KM vlastitih prihoda godišnje. Međutim, još uvijek nije dostignut planirani broj posjeta i postignuta samoodrživost kako je te predviđeno Strategijom njegovog razvoja. Nisu doneseni zonalni Regulacioni planovi, a 14 godina od njegovog osnivanja infrastruktura je i dalje oskudna.

2. Razvoj ZU Lječilište „Gata“

Termomineralna voda u Gati po svojoj kvaliteti svrstava se među najbolje ljekovite izvore u Europi. Izgradnja modernog turističko-rehabilitacijskog centra u Gati može biti nukelus razvoja zdravstvenog turizma. S obzirom da Kanton u proteklom periodu nije pokazao istinsku spremnost da se uhvati u koštac i pronađe adekvatno rješenje, podnijet ćemo inicijativu da se centar u Gati prebaci na gradski nivo i modelom javno-privatnog partnerstva pronaći rješenje za taj strateški projekat za Bihać.

VRIJEME JE ZA RAZVOJ!

VRIJEME JE ZA ELVEDINA SEDI