Evo koliko mjesečno zarađuju poslanici u Parlamentu EU

Finansira se iz budžeta Parlamenta, tj. budžeta EU. Pored toga, svaki predstavnik ima pravo na 4.950 eura mjesečno za plaćanje kancelarijskih troškova u matičnoj zemlji, što se odnosi na troškove zakupa, opreme i zaposlenih u toj kancelariji.

Za svaki dan koji poslanik provede u Evropskom parlamentu plaća mu se 350 eura dnevnice za smještaj, hranu i druge troškove. U ove druge troškove nije uračunat automobil, jer je obezbijeđeno besplatno korištenje službenog automobila, piše Index.hr.

Službeni putni troškovi pokrivaju se do određenog nivoa prema pređenim kilometrima. Troškove putarine, prtljaga i rezervacije takođe posebno plaća EU.

Neslužbena putovanja se plaćaju i do 4.886 eura godišnje. Po isteku mandata imaju pravo na tzv. “prelaznu naknadu”, koja je jednaka jednoj mjesečnoj plati po godini u kojoj su bili na funkciji najviše dvije godine. Trenutno iznosi maksimalno 20.150 eura.

Poslanici nakon ulaska u parlament EU više ne moraju da brinu ni o penzijama, jer imaju pravo na dodatnu penziju (pored standardne, koju su već ostvarili u matičnoj zemlji) u iznosu od 3,5 posto njihovu platu za svaku punu godinu na funkciji i jednu dvanaestinu za svaki naredni pun mjesec, ali ne više od 70 posto ukupno.

Prema sadašnjim platama, to iznosi dopunsku penziju od 1.760 eura, ali nakon što navrše 63 godine.

Izvor vijesti: haber.ba