Almir Tutić Ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida USK-a

Almir Tutić rođen 1973.godine u Austriji, živi u Bihaću, po struci diplomirani ekonomista, i u toku procesu je završetka master studija i stjecanja zvanja magistra politologije, zaposlen je u Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija kao rukovodeći službenik – Pomoćnik direktora, u dva navrata bio i v.d. direktor Kantonalnog fonda.

Certificirani je Project Menadžer Asocijacije  IPMA Nivo C, Specialist stručnjak za EU Fondove, završio je specijalističko usavršavanju za članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava s udjelom državnoga kapitala, ovlašteni je službenik za javne nabavke, prošao je edukaciji iz vještine izvještavanja o procesu Evropskih integracija.

Bio je rukovodioc ili član tima na izradi stručnih radova i zakonske legislativa i to: 2018.-2019. Estimacijapacijentnih doza u radiološkoj dijagnostici u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu, 2016. – 2018. Monografija 5. Korpusa Armije Republike BiH, 2010. – 2014, Strategija zapošljavanja u BiH sa posebnim osvrtom na zapošljavanje demobilisanih pripadnika AR BiH, 2012. – 2014. Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Unsko – sanskoga kantona.

Bio je predsjednik Savez demobilisanih boraca OOR 1992.  – 1995. Federacije BiH u mandatnom periodu 2010. – 2014., i osnivač i prvi predsjednik Savez demobilisanih boraca OOR 1992.  – 1995. USK-a, i sada kontinuirano radi na pomoći demobilisanim pripadnicima OS RBiH, a njegove reference su formiranje Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračke populacije USK, formiranje Fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine, koja se bavi pomoći nepravedno osumnjičenih pripadnika OS RBiH, donošenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o prijevremenom povoljnom penzionisanju bivših pripadnika OS RBiH, zaustavljanje revizionizma Zakonskim izjednačavanjima pripadnika AR BiH i tzv. NO AP-ZB i jedna od najznačajnijih stavki je kontinuirani rad na podizanju stepena zaposlenosti demobilisanih boraca.

U ranoj mladosti se okreće sportu i prolazi sve faze u treniranju borilačkoga sporta od višestrukog državnog prvaka, trenera s majstorskim zvanje crni pojas drugi dan, saveznog sudca pa do sportskog radnika u posljednjih osamnaest godina, a u mandatnom periodu od 2004. do 2010.godine, je imao čast da obnašao dužnost dopredsjednik Kickboxing Savez Bosne i Hercegovine.

Odmah na početku agresije se aktivno uključuje o odbranu domovine, postaje pripadnik 502. viteške brigade, te kasnijim preustrojem brigade postaje komandir voda u Jurišnom bataljonu Tigar, u posljednjim operacijama oslobađanja BiH je bio zamjenik komandira čete IDČ Tigar, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata je ranjavan 3 puta i više puta pohvaljivan a u ratu je proveo ukupno 1.104 dan ili 37 mjeseci.

Odlično poznavanje rada na računaru Microsoft Office alata (Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer i sl.)

Oženjen je i otac troje djece.