Hrvatsko ministarstvo ipak odobrilo zbrinjavanje radioaktivnog otpada na granici s BiH

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Hrvatske je lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u Općini Dvor dala na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada NE Krško.
 
Lokacija je odobrena uprkos nizu kontroverzi oko uticaja na okoliš i upozorenjima ministra vanjske trgovine BiH Staše Košarca da bi gradnja odlagališta na ovom mjestu mogla ugroziti 250.000 ljudi iz sliva rijeke Une. On je kazao kako je ova lokacija za Bosnu i Hercegovinu neprihvatljiva, lokalno stanovništvo je protivljenje iskazalo na brojnim protestima, a ovaj hrvatski plan je jedna od rijetkih tema u BiH oko koje su se bh. zvaničnici u potpunosti složili.

Fond je saopštio da će tokom projekta u kontinuitetu sarađivati sa lokalnom i općom javnosti, kao i sa javnosti u Bosni i Hercegovini, a da će postupak traženja lokacijske i građevinske dozvole pokrenuti ukoliko se utvrdi da lokacija neće imati štetan uticaj na okoliš.

“Kako bi se to postiglo, prije svega će trebati dokazati da taj zahvat neće imati štetnog utjecaja na okoliš, i to izradom studije utjecaja na okoliš. Kao podloge za izradu studije utjecaja na okoliš provest će se istražni geološki radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi sigurnosne analize”, istaknuto je.

Uspostavom Centra Hrvatska bi na siguran i provjeren način zbrinula radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koje posjeduje, kazali su iz Fonda.

The post Hrvatsko ministarstvo ipak odobrilo zbrinjavanje radioaktivnog otpada na granici s BiH appeared first on usn.ba.