Istraživanje o životu u doba koronavirusa: Čega se najviše boje građani BiH

Kompanija Valicon provela je istraživanje o životu bh. populacije u vrijeme koronavirusa te saznala čega se ljudi najviše boje, u kojoj mjeri podržavaju trenutne mjere i kako doživljavaju trenutnu situaciju. Istraživanje je provedeno putem Valicon online panela JaZnam.ba na reprezentativnom uzorku (n=525) online populacije.

Bosna i Hercegovina se, kao i manje-više sve zemlje svijeta, suočava sa krizom koja pogađa sve njene stanovnike. Situacija u kojoj su se našli građani Bosne i Hercegovine nakon proglašenja epidemije svima je nova i nepoznata. Ipak, jasno je da se većina ljudi nastoji prilagoditi trenutnoj situaciji uprkos jasno prisutnom strahu.

Vladajuće institucije su uvele različite restriktivne mjere u cilju prevencije širenja korona virusa,ograničeno kretanje, zatvorene škole, zabrana javnih okupljanja. Pored toga javnost je svakodnevno izložena različitim informacijama u vezi širenja korona virusa putem medija.

Valicon, regionalna kompanija koja se bavi savjetovanjem i istraživanjem tržišta je željela ispitati stvaran utjecaj ove situacije na građane BiH i na dosadašnji način života. Stoga je prethodnih dana provedena online anketa na reprezentativnom uzorku populacije 18-65 godina u BiH, veličina uzorka n=525.

Većina građana BiH pokazuje visoku zabrinutost u vezi širenja korona virusa – svaki četvrti građanin je jako zabrinut (28%), a dvije trećine (62%) su zabrinuti u određenoj mjeri. Populacija starija iznad 35 godina je značajno više zabrinuta u odnosu na mlađe generacije.

Glavni uzroci zabrinutosti su loš zdravstveni sistem, posljedice na ekonomiju koje će uslijediti, briga za vlastite roditelje koji spadaju u rizičnu grupu ali i neodgovorno ponašanje građana BiH oko datih smjernica za zaštitu zdravlja.

Građani prethodne dane vezano za širenje korona virusa, doživljavaju brinući se za svoju porodicu, a dodatno ih zabrinjava da se ova situacija neće ubrzo završiti, te da će ostaviti posljedice na ekonomiju:

– preko 80% građana BiH strahuje od mogućnosti da neko od njihove porodice bude zaražen korona virusom;
– kod nešto manje od polovine građana postoji bojazan o vremenskom trajanju trenutne situacije (44%), i posljedicama koje će trenutna situacija imati na ekonomiju (43%);
– više od trećine brine o vlastitom zdravlju (36%), te su općenito zabrinuti (35%);
– svaki deseti građanin (13%) strahuje za svoj posao.

Kod starije populacije značajno su prisutnije brige o ekonomskim posljedicama koje će uslijediti dok su mlađi puno više opterećeni brigama za svoje radno mjesto, te za samo trajanje novonastale situacije.

Kada su u pitanju trenutne mjere nadležnih institucija (predsjedništvo, vlade,…) u vezi sa sprečavanjem ekonomskih posljedica epidemije na stanovništvo i privredu, većina građana (88%) smatra da su mjere odgovarajuće (dijelom odgovarajuće (47%) i odgovarajuće (41%)), dok su rijetki oni (11%) koji smatraju da su mjere neprimjerene.

U skladu sa tim, većina građana (69%) podržava trenutne mjere poduzete za kontrolu širenja virusa (policijski sat, ograničeno kretanje, zabrana javnih okupljanja…) te navode da su primjerene situaciji. Ipak, svaki peti građanin BiH (22%) smatra da su mjere preblage te da bi trebale biti puno strožije. Kada se posmatraju zasebno entiteti, građani Republike Srpske općenito imaju više povjerenja u mjere Vlade i nadležnih institucija koje se poduzimaju i vide ih kao mjere primjerene situaciji.

U pogledu trenutne situacije u BiH po pitanju širenja korona virusa građani BiH su podijeljenog mišljenja. Pa tako, gotovo polovina (48%) smatra da se situacija u BiH pogoršava dok je 40% građana malo više optimistično te smatra da situacija ide na bolje. Građani Republike Srpske u odnosu na građane Federacije BiH su optimističniji u pogledu razvoja situacije te vjeruju da ide na bolje.

Većina građana BiH (82%) vjeruje ili želi da vjeruje da će ova situacija potrajati najduže 90 dana, od toga:

– polovina (51%) je onih koji smatraju će sve biti završeno za dva mjeseca – do kraja maja;
– skoro trećina onih (31%) koji predviđaju da će se ovako živjeti još 3 mjeseca – do kraja juna;
– skoro svaki peti građanin (18%) očekuje da će se ova situacija nastaviti i nakon juna;

U skladu sa očekivanjem koliko će ovo trajati je i podatak o tome koliko su građani BiH prihvatili trenutnu situaciju kao “novu normalnost” u kojoj žive i u kojoj mjeri se privikavaju na istu. Tako kada opisuju svoj lični doživljaj trenutne situacije, polovina građana istu doživljava kao više negativnu, beznadežnu, kritičnu a najčešće kao neugodnu, umarajuću (38%), dok je druga polovina opisuje kao podnošljivu (33%) ili normalnu, sa obzirom na okolnosti (13%). Upravo odgovor “normalna, s obzirom na okolnosti” govori o tome u kojoj mjeri su građani prihvatili “novu normalnost”, te koliko će još svima trebati da se prilagode istoj.

Sa situacijom kao takvom lakše se “pomirila” starija populacija (55-65), a “teže” mlađa. Mlađi su skloniji trenutnu situaciju opisati kao više negativnu, ili kritičnu, haotičnu, a kod njih postoji bojazan o dugotrajnosti situacije. Na novonastalu situaciju čini se da su se lakše prilagodili građani RS-a, nego građani Federacije BiH.

Ostaje da se vidi koliko će novonastala situacija postaviti izazova pred sve građane BiH. Kompanija Valicon će i u narednom periodu nastaviti pratiti mišljenja i stavove građana BiH po pitanju trenutne situacije u vezi korona virusom. Ukoliko želite biti dio istraživanja i dati svoje mišljenje o trenutnoj situaciji priključite se besplatno na Valicon online panel jaZnam.ba. U međuvremenu, važno je slijediti upute nadležnih tijela i ponašati se odgovorno prema sebi i drugima.

The post Istraživanje o životu u doba koronavirusa: Čega se najviše boje građani BiH appeared first on usn.ba.