“Korona” zakon: Ovo su mjere Vlade FBiH za ublažavanje ekonomskih posljedica

Da li je Vlada ispunila očekivanja privrednika i uvažila sugestije parlamentaraca biće poznato u narednom periodu

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonmskih posljedica, za čiju će realizaciju biti potrebno donijeti rebalans budžeta. Zakonom su predviđene sljedeće mjere:

1. Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja:

– Na nivou FBiH garantujemo uplatu doprinosa na minimalnu plaću radi održavanja zaposlenosti

– Pozivamo i druge nivoe vlasti da svojim mjerama dodatno podrže poslodavce i obrtnike na bazi informacija sa terena

2. Zakonom smo svim nivoima vlasti omogućili da mogu vršiti prmnamjenu sredstava, iz različitih fondova. Na primjer, sredstva za javna skloništa, naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta i drugo. Iz ovih sredstava kantoni i opštine trebaju pripremiti programe i osigurati dodatnu podršku za stanovništvo i privredu. Posebno se to odnosi na podršku za djelatnosti kojima je zabranjen ili onemogućen rad, te na ukidanje parafiskalnih nameta i naknada

3. Zakonom osiguravamo stabilnost svih isplata iz budžeta, penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada

4. Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit

VEZANI TEKSTOVI

5. Obrtnicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak

6. Obustavlja se obračun i plaćanje zatezne kamate na javne prihode tokom trajanja stanja nesreće i 90 dana nakon ukidanja stanja

7. Obustavljaju se svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci za vrijeme trajanja nesreće

8. Za sva kašnjenja u plaćanju obaveza između poslovnih subjekata obustavlja se obračun zateznih kamata

9. Prekidaju se rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće

10. Uspostavlja se Garantni fond za koji će Vlada izdvojiti depozit od 80 miliona KM, a putem kojih će se garantovati plasmani prema malim i srednjim preduzećima. Uz primjenu multiplikatora, malim i srednjim privrednicima će se staviti na raspolaganje 400 miliona KM za potrebe likvidnosti.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba