KRAJIŠKI GRANIČNI PRELAZI: Pogledajte koliko je osoba danas dobilo rješenje o samoizolaciji

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović saopćio je da federalni sanitarni inspektori nastavljaju provoditi aktivnosti na suzbijanju širenja koronavirusa “u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH”.

Od odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, donesene 15. marta 2020. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

“Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača i GP Kamensko. Zaključno s danom 23.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 14.821 rješenje o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana”, stoji u saopćenju.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.554 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 149 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

“Očekujemo nove podatke za lica državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa”, navodi se u saopćenju.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 157 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 38 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

“Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 68 redovnih i 59 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 65 prekršajnih naloga u iznosu od 142.450,00 KM. Kod 59 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, naveo je Ajdinović.

Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 23.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ
23.3. 2020.

GP BIJAČA

83

GP ORAŠJE

126

GP IZAČIĆ

93

GP KAMENSKO

316

GP GORICA

62

GP BOSANSKI ŠAMAC

97

GP VELIKA KLADUŠA

80

GP DOLJANI

15

GP BOSANSKO GRAHOVO

27

GP OSOJE

62

GP GABELA POLJE

4

GP ČEPIKUĆE

10

GP NEUM I
2

GP NEUM II

66

GP IVANICA

41

GP AERODROM SARAJEVO

178

MC HALILOVIĆI

9

UKUPNO:

1.271

Izvor: usn.co.ba