Na području grada Bihaća pet osoba pozitivno na virus COVID-19, uz jedan smrtni slučaj

Na području Grada Bihaća potvrđen je jedan slučaj pozitivan na virus COVID-19, čime je broj oboljelih na području grada iznosi pet osoba, uz jedan smrtni slučaj. Trenutno je u samoizolaciji po riješenjima nadležnih službi na području grada 540 osoba, dok je na području Unsko-sanskog kantona u samoizolaciji se nalazi 2263 osoba.

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća po naredbi komandanta Šuhreta Fazlića tokom dana (ponedjeljak) formirao je i izdao riješenja za 35 štabova civilne zaštite po mjesnim zajednicama po naredbi Kantonalnog štaba Civilne zaštite. Ukupno je imenovano 201 osoba što potvrđuje spremnost građana da se aktivno uključe u rad Civilne zaštite Grada Bihaća.

Štabovi će imati obavezu da, uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane gradskog štaba civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19, te da u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica pružaju pomoć u snadbjevanju namirnicama građana starije životne dobi i građana za koje se iskaže potreba, kao i ostalih neophodnih radnji usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje posljedica po zdravlje stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19.

U vezi osoba kojima je naređena samoizolacija, prema izjavama članova štabova mjesnih zajednica Klokot-Papari ( 9 osoba u izolaciji), Žegar, Ripač (4 osobe u izolaciji), Srbljani, Pritoka, Izačić ( 25 osoba u izolaciji), Vedro Polje, Luke ( 28 osoba u izolaciji), Jezero-Privilica, Kulen Vakuf ( 2 osobe u izolaciji), građani u samoizolaciji poštuje naredbu Kantonalnog štaba civilne zaštite USK-a. Članovi štabova, istovremeno su u svim mjesnim zajednicama Grada Bihaća obišli starije osobe i porodice u stanju socijalne pomoći, a pored nabavke hrane vrši se čišćenje snijega, dostava hrane i plaćanje računa.

Crveni križ grada Bihaća formirao je grupe volontera koji će biti angažirani shodno svojim nadležnostima na pružanju socijalne zaštite ugroženih i drugih građana mjesnih zajednica grada Bihaća, a ova aktivnost je u toku.

Članovi Gorske službe spašavanja stavili su se na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite kada je u pitanju pomoć starijim osobama. Svi građani koji budu imali potrebu za pomoć mogu se obratiti na broj 037/223-266 – dežurni operativni centar Gradske službe civilne zaštite.

JP Veterinarska stanica Bihać izvršila je dezinfekciju prostora Organa uprave i Vatrogasne jedinice Bihać. Pored toga rade dezinfekciju svih prevoznih sredstava za prevoz namirnica životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu i onih što ulaze iz inostranstva. U kontinuitetu se vrši dezinfekcija šalterskih službi banaka.

Centar za socijalni rad Bihać započeo je aktivnosti na osiguravanje paketa za socijalno ugrožene koji se nalaze na evidenciji centra.

Ispred ZU „Doma zdravlja“ u funkciji je trijažni punkt koji je postavljen u krugu objekta, radi trijaže svih pacijenata koji ulaze u ovu zdravstvenu ustanovu, a shodno naredbi Gradskog štaba Civilne zaštite u toku je uspostava izolatorija u kojem bi bile smještene oboljele osobe od koronavirusa IV kategorije (kritično oboljelih koronavirusom COVID-19), III kategorije, kao i srednje teško oboljele osobe koronavirusom COVID-19 i II kategorije po procjeni ovlaštenog ljekara.

Upravitelji zgrada vrše pojačano čišćenje i dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja. Na osnovu radnog naloga JU Stanouprave, uposlenici JP „Veterinarska stanica“ Bihać izvršila je jučer (24. mart. 2020. godine) dezinfekciju zajedničkih dijelova zgrada na slijedećim zgradama:

-BEDEM 10
-BOSANSKA 6
-BOSANSKA 15
-BOSANSKA 18
-BOSANSKA 29
-TRG MARŠALA TITA
-NURIJE POZDERCA 2
-KRUPSKA 4,6,8
-KRUPSKA 7
-KRUPSKA 10,12
-5. KORPUSA 8
-HVO 1
-HVO 2/A,C
-SPO I B
-SPO I C
-STO 1
-STO 2
-H 15/2
-H 15/3
-M. MAKA DIZDARA 3
-M. MAKA DIZDARA 5
-BLOK 1 D1
-BLOK 1 D4
-BLOK 2 D4
-BLOK 5 D2
-BLOK 7 D3
-BLOK 7 D5
-BLOK 9 D2
-BLOK 10 D1
-BLOK 10 D2
-BLOK 10 D4
-BLOK 10 D6
-BLOK 11 D1
-BLOK 11 D2
-BLOK 11 D3
-BLOK 11 D4
-BLOK 11 D5
-BLOK 12 L3
-BUŽIMSKA TO 6/1
-BUŽIMSKA TO 6/3,5
-LAMELA 3/6
-LAMELA 3/7
-P+8/1

Kada je u pitanju prohodnost cesta i pješačkih staza na području Grada Bihaća u protekla 24 sata prema podacima FHMZ izmjereno je 32 cm snijega. Uposlenici JKP Komrad nastavili su sa čišćenjem ulica i pješačkih staza. Na tim poslovima pored mehanizacije angažirano je 14 uposlenika JKP Komrad. Također, vrši se redovan odvoz smeća, a zbog sniježnih padavina otežan je odvoz smeća iz naselja na grmuško-srbljanskom platou i Brekovici.

Svi ostali putni pravci koje čiste izvođači po ugovoru sa Zavodom za prostorno uređenje Bihać su prohodni i vrši se redovno čišćenje i posipanje materijalom uz obavezne mjere zaštite zbog koronavirusa.

Vodosnabdijevanje na području Grada Bihaća odvija se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać je zdravstveno ispravna. Snabdijevanje električnom energijom na području grada Bihaća odvija se bez ikakvih poteškoća. PTT saobraćaj se odvija bez poteškoća.

Pripadnici FUCZ nastavili su sa postavljanjem šatora u naselju Lipa za preseljenje i smještaj migranata sa područja grada Bihaća. Postavljeno je 12 šatora, a nakon poboljšanja vremenskih uslova nastaviti će se sa postavljanjem štaroa i svim ostalim pripremnim radnjama.

U formiranje prihvatnog kampa na Lipi uključeni su uposlenici JKP Komrad, JP Vodovod i Zavod za prostorno uređenje Bihać, Civilna zaštita Grada Bihaća, te i volonteri kantonalne i gradske organizacije Crvenog križa koji pomažu u postavljanju šatora za mobilni tim i prvu pomoć, a uskoro se očekuje i postavljanje restoran sale u kojoj će biti vršena podjela hrane, odjeće i higijenskih potrepština.

Izvor: usn.co.ba