Nevladina organizacina Humanity First BiH i ove godine sprovodi akciju pod nazivom “Zima bez brige”

Nevladina organizacina Humanity First BiH i ove godine sprovodi akciju pod nazivom “Zima bez brige”, čiji cilj je obezbijediti ogrijev za socijalno ugrožene porodice, ali javne ustanove kulture i sporta u mnogim gradovima BiH.

U sklopu iste akcije, prilikom boravka u Bihaću, predstavnici ove organizacije uručili su donaciju peleta za JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać u vrijednosti 5.000,00 KM.