Nijaz Malkoč:Sve je spremno za pravljnje šehickog obilježja na Hasinom vrhu

Iz iskustva znamo da osobe koje se bave politikom ukljucuju realizaciju nekih projekata uglavnom zadnju godinu svog mandata ili da budemo precizni zadnjih par mjeseci svog mandata uglavnom da bi dobili drugi.

 

Nijaz Malkoč je netko tko radi doslovno svaki dan na poboljsanju uslova za bolji život stanovnika Srbljanskog Platoa ali i ostalih gradjana grada Bihaca.

Medjutim posebno se izdvaja u zalaganju da se bitni datumi domovinsko oslobodilackog rata  kojeg je i sam ucesnik  i nosioc priznjanje znacke Zlatni ljiljan.

 

Godinama se zalagao da Hasin vrh na kojem su se odvijale jedne od najveci bitki u proteklom ratu dobije put kojim ce se moci doci do samog vrha,pogotovo u danima u kojima obiljezavamo herojku borbu Petog Korpusa.

 

Na inicijativu Nijaza put je napravljen ali je teritorij Hasinog Vrha čiji je vlasnik bio J.P.Unsko sanske šume prešao u vlasnistvo grada i sada se ispunjavaju svi uslovi za pravljenje velikog obiljezja za sve poginule borce Petog korupsa.

 

Da jedan vjecnik moze dosta toga uraditi govori i zadnji projekat Nijaza Malkoca