Novalić: Usvojen Nacrt stabilizacijskog zakona, Vlada realnom sektoru plaća doprinose na minimalac

Premijer Federacije BiH predstavio je danas javnosti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji je danas usvojen na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu.

Ovim zakonom počinje plan spašavanja ekonomije Federacije BiH.

– Za njegovu realizaciju radi se rebalans budžeta i preispituje se svaka stavka u budžetu. Zakon sadrži deset mjera, najbitnije je sačuvati radna mjesta, a doprinosi na minimalnu plaću bit će plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, iz primjene su izuzeti javni i finansijski sektor – rekao je Novalić.

Zakonom osiguravamo dodatna sredstva kantonima i opštinama kroz prenamjenu sredstava.

Ovdje prije svega mislim na sredstva za javna skloništa, naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta i sve ostalo što može koristiti za spas ekonomije.

Sva ova sredstva kantoni i opštine moraju preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije.

U ovom procesu posebno se mora voditi računa o privrednicima kojima je zabranjen ili onemogućen rad.

Njima se treba omogućiti privremeno ukidanje parafiskalnih nameta i drugih naknada.

Pozivam kantone i opštine da već danas započnu sa izradom programa jer imaju najbolji uvid kome je podrška najpotrebnija.

Naglašavam da zakon garantuje stabilnost svih isplata iz budžeta, prvenstveno penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada. To ne može i ne smije biti ugrožen!

Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak.

Ukidaju se zatezne kamate, na javne prihode i dugovanja u privredi.

Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga.

Rebalansom budžeta odvajamo sredstva za stabilizaciju privrede kroz Stabilizacijski fond.

To je budžetska stavka kojom upravlja Vlada, bez uspostave novih pravnih lica i novih zapošljavanja.

Osim toga, Razvojnoj banci dajemo depozit od 80 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda, kao mjeru podrške za održavanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća.

Ovaj pristup primjenjuju skoro sve zemlje u regiji i EU, jer se sredstva Garantnog fonda multipliciraju, pa će za malu i srednju privredu biti na raspolaganju 400 miliona KM.

Posljednjih dana mnogo se govorilo o moratoriju na kredite.

Do kraja dana očekujem da agencije za bankarstvo i banke izađu sa jasnim pojašnjenjem o mirovanju kredita, tako da budu kristalno jasni svim građanima i kompanijama.

Spasit ćemo sva radna mjesta koja budemo mogli. Za one koji nažalost, unaroč svemu, ostanu bez posla, Federacija će isplaćivati zakonom propisane naknade preko biroa.

Imamo resurse i imamo plan kako da pobijedimo ovu krizu, samim tim da spasimo najveći dio naše ekonomije

Siguran sam da ćemo u tome uspjeti.

(Vijesti.ba)

Izvor vijesti: saff.ba