OBEZBIJEĐENA DODATNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DOMA ZDRAVLJA BIHAĆ

 

Na današnjoj održanoj sjednici Skupštine USK-a usvojen je Budžet Unsko-Sanskog kantona za 2023.godinu u rekordnom iznosu od 335.405.924 KM.

 

Na prijedlog skupštinskog zastupnika SDA dr. Emira Šabića, Vlada USK je alocirala u Budžetu USK za 2023.godinu dodatna namjenska sredstva u iznosu od 1,3 miliona KM u svrhu izgradnje Doma zdravlja Bihać. Do sada je već osigurano oko 6 miliona KM za tu namjenu, a dodatna sredstva od 1,3 miliona KM daju garanciju da će ovaj kapitalni projekat ubrzo ugledati svjetlo dana. Ovo je primjer da Klub zastupnika SDA u Skupštini USK u prioritetu svog rada i djelovanja ima jasne ciljeve, a kako saznajemo podrška ovom prijedlogu nije izostala ni od strane gradonačelnika Bihaća i Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Bihać.

Nova skupštinska većina ovim pokazuje da su ovakvi i slični projekti u fokusu rada zakonodavne i izvršne vlasti u narednom periodu.