Obraćanje komandanta Štaba civilne zaštite Grada Bihaća građanima (VIDEO)

Komandant Štaba civilne zaštite Grada Bihaća gradonačelnik Šuhret Fazlić danas se obratio građanima Bihaća i obavijestio o aktivnostima koje se provode u cilju prevencije i suzbijanja širenja epidemije korona (COVI-19) virusa.

Aktivnost na izdavanju ponomoći za osobe starije od 65 godina koje ostvaruju penzije iz inostranstva su u toku. Do sada je izdano 75 punomoći. Instrukciju o modalitetu podizanja peznzija za osobe starije od 65 godina koje penziju ostvaruju iz BiH očekujemo od Federalnog penzijsko-invalidskog zavoda.

Radovi na formiranju izolatorija za kategorije srednje i teško oboljelih osoba od korona virusa koji se nalazi u Domu zdravlja Bihać u završnoj su fazi. Izolatorij će biti u funkciji ove sedmice. Kapacitet izolatorija je 75 kreveta, a u slučaju potrebe će biti i proširen.

Radovi na formiranju privremenog prihvatnog centra za migrante i izbjeglice na lokalitetu Lipa su po poboljšanju vremenskih uslova ponovno aktivirani i u punom su jeku. U toku ove sedmice će biti stvoreni osnovni uvjeti kako bi se mogla započeti akcija izmještanja migranata sa ilegalnih loakcija.

U saradnji sa Centrom za socijalni rad, Javnim kuhinjama i Crvenim križom dogovorena je podjela paketa i toplih obroka za socijalno ugrožene i osobe starije od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje.

U funkciji je dežurni broj Operativnog centra koji je dostupan 24 sata za sve informacije, hitne slučajeve, prijavu kršenja samoizolacije, informacije o osobama kojima je potrebna pomoć pri nabavci hrane ili lijekova i slično.

Aktivnosti na pranju i dezinfekciji javnih površina i objekata javnih ustanova se provode kontinuirano.

Od jučer je na snazi nova naredba Federalnog štaba civilne zaštite kojom je propisan policijski sat u trajanju od 20 do 5 sati. Molimo vas da se iste pridržavate.

The post Obraćanje komandanta Štaba civilne zaštite Grada Bihaća građanima (VIDEO) appeared first on usn.ba.

Izvor: usn.co.ba