Pakleni dani Srebreničana

U noći sa četvrtka na petak, 7. juli 1995. godine, Srebrenicu je pogodilo nevrijeme. Kiša koja je izazvala i manje poplave dovela je do privremenog prekida srpskog napada. Bošnjaci su u Srebrenici klanjali svoju posljednju džumu. Međutim, kada je poslijepodne kiša prestala, ponovo je počelo intenzivnije granatiranje grada i zone.

Komandant holandskog bataljona, potpukovnik Karremans, nije tog dana poduzeo nikakve korake po pitanju odbrane enklave. Naime, on je pretpostavljao kako Srbi uopće nemaju namjeru da u potpunosti okupiraju enklavu Srebrenica, nego kako je njihov cilj samo dodatno zastrašiti srebreničke Bošnjake kako bi ih se odvratilo od eventualnog pokušaja deblokade zone. Međutim, u noći sa 7. na 8. juli 1995. godine, artiljerijska vatra na Srebrenicu je znatno pojačana.