Po šumama i gorama, preko njiva i dolina, sve do Drine i Buk Bijele

DRŽAVNA IMOVINA NA DOBOŠU VLADE FBIH

Vlada FBiH je počela slijediti politiku Milorada Dodika. U to više ne može biti nikakve dileme. Dilema je samo da li Vlada FBiH svojevoljno slijedi njegov put ili je na taj put krenula primorana radi očuvanja koalicnog dogovora i opstanka na vlasti.

Koji god razlog bio u pitanju, to je put na čijem kraju neće biti ili države BiH ili Trojke i aktuelne koalicije. A vjerovatnije je da neće biti Trojke i onih koji su je, kao potpuno neprirodan projekat osmislili i vještački stvorili i koji je uz velike napore održavaju u životu.

Džava BiH je preživjela i pobijedila mnogo veće i mnogo destruktivnije snage od onih koje su danas na sceni. Nema sumnje da će država BiH pobijediti i one koji danas, pod krinkom brige za nju, rade na njenom rušenju.

Napadima na državu BiH koje više od decenije neskriveno vodi Milorad Dodik pridružio se odnedavno i Nermin Nikšić, nametnuti premijer FBiH, čija Vlada je nedavno donijela neustavnu odluku o raspolaganju državnom imovinom. I ne samo da je Vlada FBiH donijela neustavnu odluku kojom se krše odluke Ustavnog suda BiH, nego je donijela i odluku koja je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnim stavom OHR-a.

Odluka Vlade FBiH o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene od 15.11.2023. godine je suprotna Ustavu BiH, Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH koji je donio visoki predstavnik, a kasnije usvojio i Parlament BiH, odlukama Ustavnog suda BiH, ali i zvaničnom stavovima OHR-a, iako to premijer Nermin Nikšić u javnosti pokušava negirati.

Narodna mudrost kaže “ako laže koza, ne laže rog”, a potvrda ispravnosti ove narodne mudrosti može se primjeniti i na tvrdnje premijera Nermina Nikšića.
Naime, Pravni odjel OHR-a je u svom aktu od 15.11.2023. godine (koji radi javnosti objavljujem) Vladi FBiH potpuno jasno i precizno ukazao da bi promjena šumskog zemljišta dovela do značajnih pravnih posljedica za šumsko zemljište i da bi iz tog razloga takva radnja predstavljala radnju RASPOLAGANJA državnom imovinom za koju je potrebno aktivno učesće i saglasnost vlasnika, tj. države BiH.

Dakle, ovakav stav OHR-a znači da se promjena namjene šumskog zemljišta ne može vršiti bez saglasnosti države BiH, a Vlada FBiH je državu BiH u cijelosti isključila iz procesa donošenja odluke.
A da se radi o promjena namjene šumskog zemljišta dovoljno je samo pročitati naslov odluke. O sadržaju odluke suvišno je i govoriti.

Dakle, premijer Nikšić obmanjuje javnost tvrdeći da se u ovom slučaju radi samo o privremenom korištenju šumskog zemljišta, bez promjene njegove namjene. Takva tvrdnja jednostavno nije tačna i Nikšićevim riječima dovoljno je suprostaviti njegova djela, tj. samu Odluku Vlade FBiH.

U aktu OHR-a je navedeno da privremeno korištenje šumskog zemljišta, ali bez promjene njegove namjene, ne bi predstavljalo raspolaganje državnom imovinom. Ali, o tome se u konkretnom slučaju ne radi.

Međutim, kao što bi to Nikšić rekao, zar je bitna tamo neka šuma! A bitna je, kao što je bitna tamo neka njiva. Njive i šume su važne kao što su važne i rijeke, jer su to prirodna bogatstva koja služe potrebama svih građana BiH, a ne samo interesima stranih investitora ili interesima Vlade FBiH, koja očito svoje neustavno nametanje danas plaća prirodnim bogatstvima i javnim dobrima u općoj upotrebi.

Krajnje je vrijeme je za reakciju OHR-a iza kojeg se premijer Nikšić želi sakriti, ali i za akciju Tužilastva BiH.
Raspolaganjem državnom imovinom od strane entiteta razvlašćuje se i potkrada država BiH. Na potezu je i Pravobranilaštvo BiH koje ima obavezu da štiti imovinu i imovinske države BiH.
Donošenje ovakvih odluka nije samo podrivanje države BiH, nego i direktan atak na njene kapacitete da vrši svoje funkcije i efikasno funkcioniše.

U suprotnom, ako se naprijed pobrojane institucije ogluše o svoje ustavne i zakonske obaveze, federalni premijer Nermin Nikšić bi u skorijoj budućnosti, mogao preko njiva i šuma doći i do rijeke Drine i vodne resurse, na istom principu laži i obmane, predati državi Srbiji.

Krajnje je vrijeme da se mirnodopski napadi na državu BiH nazovu svojim pravim imenom i krene u akciju pravnog zaustavljanja takvog djelovanja.