Premijer Unsko- sanskog kantona Nijaz Hušić razgovarao je danas u Bihaću sa Ademirom Toromanovićem

Premijer Unsko- sanskog kantona Nijaz Hušić razgovarao je danas u Bihaću sa Ademirom Toromanovićem, izvršnim direktorom JP Ceste Federacije BIH. Radni sastanak kojem je bio prisutan i federalni ministar Kemal Hrnjić, te resorni kantonalni ministri Almir Imširović, Armin Kardašević i Mehmed Ćenanović, tematski je posvećen uspostavljanju efikasnog sistema saradnje lokalnih i kantonalnih vlasti sa ovim federalnim poduzećem a sve kako bi se osiguralo pravovremeno izdavanje dozvola i saglasnosti u svrhu pripreme projektne dokumentacije za realizaciju projekata JP Ceste Federacije BiH na ovom području.

Proces planiranja, priprema i realizacija infrastrukturnih projekata na području USK mora ubuduće biti usklađen i efikasan jer se radi o projektima od strateške važnosti za razvoj ovog dijela BiH, rečeno je na sastanku.

Na sastanku se razgovaralo o infrastrukturnim projektima u toku na području USK, o modernizaciji i rekonstrukciji postojećih magistralnih cesta, izgradnji zaobilaznice u Bihaću, nastavku izgradnje devijacije magistralne ceste.

U razgovoru su konkretizirane finalne aktivnosti za okončanje procesa završetka izdavanja načelne građevinske dozvole bihaćke zaobilaznice, za koju su obezbijeđena sredstva kako bi se taj postupak u što kraćem roku okončao te odabrani izvoɗač uveo u radove.

Posebna pažnja biće posvećena i aktivnostima za ubrzanje izgradnje magistralne ceste Bihać – Bosanska Krupa preko Grmuško – srbljanskog platoa.