Presudom Kantonalnog suda u Bihaću Zihad Jašaragić osuđen na 3 godine zatvora

Direktor pravnog lica „Safebus“ d.o.o. iz Bosanske Krupe osuđen na 3 godine zatvora zbog Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a Sead Patković na godinu dana zatvora

 

Dana 14.09.2023.godine presudom Kantonalnog suda u Bihaću Zihad Jašaragić iz Bosanske Krupe osuđen je na 3 godine zatvora zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije BiH, a Sead Patković na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 3. u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije BiH a sve u vezi sa članom 33.stav 1 KZFBiH.Od Zihada Jašaragića je oduzeta protivpravna imovinska korist u iznosu od 160,000,00 KM.

Podsjećamo, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona Bihać optuženom je stavilo na teret da je dana 28.12.2018. godine, u Bosanskoj Krupi, kao odgovorna osoba, direktor pravnog lica „Safebus“ doo Bosanska Krupa, ovlašten da raspolaže novcem sa računa firme, svjestan da svoj položaj direktora koristi suprotno interesima pravnog lica „Safebus“ doo Bosanska Krupa i da sebi pribavlja protivpravnu imovinsku korist i htijući to, iskoristio svoj službeni položaj tako što je kao direktor pravnog lica Safebus doo, gdje je pravno lice u svojstvu zajmodavca sa Patković Seadom kao zajmoprimcem, zaključio ugovor o pozajmici kako bi imao pravni osnov za isplatu novčanog iznosa sa poslovnog računa firme, u kome je naznačeno da je Patković Sead dužan novac vratiti u roku od 24 mjeseca, nakon čega je na račun Patković Seada isplatio novčani iznos od 160.000,00 KM, a potom 08.01.2019. godine sa Patković Seadom kao zajmodavcem zaključio novi ugovor o pozajmici kao fizičko lice i zajmoprimac na osnovu kojeg je Patković Sead njemu pozajmio novac u iznosu od 160.000.00 KM, koji novac je Patković Sead 08.01.2019. godine uplatio na lični račun Zihada Jašaragića na koji način je prouzrokova štetu privrednom društvu Safebus doo Bosanska Krupa, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 160.000 KM.

Dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji iskorištavanjem svog službenog položaja pribavio sebi imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM čime je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH