Prvi potez gradadonačelnika Sedića: Produženje rada sa strankama i rada šalter sale u Gradskoj upravi

Danas je u Gradu Bihaću u skladu sa Upustvom o primopredaji izvršne vlasti u Gradu Bihaću izvršena primopredaja dužnosti između vršiteljice dužnosti gradonačelnika Jasmine Ćoralić i novoizabranog gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića.

Gradske službe su kroz zapisnik dostavile informacije o kadrovskoj strukturi zaposlenih, stanju predmeta upravnog rješavanja, prostorno-planske dokumentacije, postupaka javnih nabavki i projekata u toku, te o potraživanjima i obavezama Grada Bihaća i stanju Budžeta.

Pored ostalog, prilikom primopredaje ustanovljeno je da je sa današnjim danom u 8 gradskih službi zaposleno ukupno 180 zaposlenika, tj. 89 državnih službenika i 91 namještenik.

Stanje kratkoročnih obaveza Grada Bihaća na današnji dan iznosi 4.992.110,51 KM, a potraživanja 4.815.160,51 KM. Ukupno stanje sredstava na glavnom računu i namjenskim podračunima Grada i ostalih budžetskih korisnika iznosi 6.634.148,22 KM.

Gradonačelnik Sedić je odmah po preuzimanju dužnosti održao i prvi radni kolegij sa šefovima službi – pomoćnicima gradonačelnika.

Tom prilikom, između ostalog, donešena je i odluka da se rad sa strankama u Gradskom organu uprave, koji je do sada bio obavljan utorkom i četvrtkom, uvede ponedjeljkom, srijedom i petkom i to od 8 do 12 sati. Pored toga, ponedjeljkom, srijedom i petkom rad šalter sale će biti produžen do 18 sati.