SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Danas je Gradsko vijeće Bihaća na zahtjev nadpolovične većine vijećnika održalo Vanrednu sjednicu sa dvije tačke Dnevnog reda koje su se odnosile na izmjene u radnim tijelima i rukovodstvu Gradskog vijeća, a koje pokazuju obrise nove većine sa 17 vijećnika. Pored 9 vijećnika PoMAK-a i nezavisnih vijećnika Kulenovića i Selmanović tu su vijećnici NiP-a, SDP-a, NS, SBiH i SBB. Dakle, gotovo svi osim NES i SDA.

Te promjene usljedile su nakon što je SDA, kao dojučerašnji partner u vlasti u Bihaću, na prošloj sjednici GV-a odlučila uskratiti podršku prijedlogu gradonačelnika za realizaciju nekoliko kapitalnih projekata u Bihaću putem kreditnog zaduženja, ali se nisu zaustavili na tome nego su sa svojim novim partnerima sa Kantonalnog nivoa (strankom NES – bivša ASDA) pokušali napraviti drugu većinu unutar Gradskog vijeća Bihać, kontra aktuelnog Gradonačelnika.

Svakom imalo upućenom poznato je da bi eventualno postojanje takve većine u GV, bez sinergije rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, onemogućilo bilo kakav ozbiljan rad i napredak u Gradu. Naprotiv, značilo bi samo blokade. To pojedincima koji se tamo pitaju nije smetalo. Naprotiv, to im je vjerovatno i bio motiv i cilj.

Nismo to dozvolili i na njihovu žalost PoMAK je s druge strane vrlo brzo pronašao partnere u GV, spremne da omoguće dalji nesmetan rad i funkcionisanje Grada i Gradonačelnika, kao i realizaciju zacrtanih projekata. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na tome.

Na početku same sjednice došlo do incidentne situacije koju je pokrenuo vijećnik SDA sa salvom verbalnih napada na svoje kolege koji su glasali za usvajanje predloženog Dnevnog reda, a zatim i na novinare izvan vijećnice. Iako je situacija bila na rubu fizičkog sukoba, na sreću taj incident se završio samo na verbalnim napadima, ali je značajno narušio ugled institucije Gradskog vijeća i pozicije vijećnika, kao i stranke iz koje dolazi.